Tillförordnad CFO till Gapwaves

Report this content

Lars Westlund träder in som tillförordnad CFO efter att Per Andersson lämnade sin post den siste januari.  

Lars har en omfattande bakgrund inom finans och internationella affärer. Lars har senast arbetat som CFO för Volvo Trucks International och bott och arbetat i USA, Kina och Japan. 

”Vi hälsar Lars välkommen till Gapwaves. Hans tidigare erfarenheter blir ett starkt komplement till övriga organisationen och Lars kommer kunna bidra till Gapwaves fortsatta utveckling, säger Gapwaves VD Lars-Inge Sjöqvist.”  

För ytterligare information se Gapwaves ABs hemsida www.gapwaves.com eller kontakta: 

Lars-Inge Sjöqvist, VD 

Telefonnummer: 0736 84 03 56 

E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com 

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission 

Telefon: +46 (0)8 503 000 50 

E-post: ca@gwkapital.se  

www.gwkapital.se  

Om Gapwaves AB 

Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.  

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. 


Denna information är sådan som Gapwaves AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-05 13:01 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar