Om oss

GarBo är Nordens ledande leverantör av byggrelaterade försäkringar och tjänster. Sedan över 30 år erbjuder vi bygg- och fastighetsbranschen försäkringar, besiktningar och specialisttjänster som tillsammans bidrar till ökad kunskap, en tryggare byggprocess och minskad ekonomisk risk. GarBo grundades av småhusbranschen 1989 och är sedan 2009 ett helt fristående bolag med huvudkontor i Stockholm. Vi är ett 40-tal anställda på huvudkontoret men verkar i hela landet genom certifierade underkonsulter och byggtekniska experter.

Prenumerera