Om oss

Gar-Bo är Nordens ledande leverantör av byggrelaterade försäkringar och tjänster. Sedan över 30 år erbjuder vi bygg- och fastighetsbranschen försäkringar, besiktningar och specialisttjänster som tillsammans bidrar till ökad kunskap, en tryggare byggprocess och minskad ekonomisk risk. Gar-Bo grundades av småhusbranschen 1989 och är sedan 2009 ett helt fristående bolag med huvudkontor i Stockholm. Vi är ett 40-tal anställda på huvudkontoret men verkar i hela landet genom certifierade underkonsulter och byggtekniska experter.

Prenumerera