Fortsatt stark tillväxt och förbättrad rörelsemarginal

Report this content

  •  Nettoomsättningen ökade med 21% till MSEK 159,1 (131,6).
  •  Rörelseresultatet ökade med 33% till MSEK 18,5 (13,9).
  •  Rörelsemarginalen uppgick till 11,6% (10,6).
  •  Resultat efter skatt uppgick till MSEK 15,4 (9,7).
  •  Resultat per aktie uppgick till SEK 1,54 (0,97).

VD och koncernchef Stefan Jonsson:
GARO utvecklas starkt i många avseenden.
Koncernens nettoomsättning ökade under andra kvartalet med 21% med en fortsatt stark tillväxt i Sverige och i Övriga marknader. Rörelsemarginalen förbättrades vilket bidrog till en ökning av rörelseresultatet med 33%. Förbättringen är i huvudsak ett resultat av volymtillväxten i kombination med stabila omkostnader, som givit skalfördelar.

I GARO Sverige ökade nettoomsättningen med 17% med en betydande ökning inom alla produktområden. Byggmarknaden är fortsättningsvis stark med ett uppdämt behov av nya lägenheter och småhus. Med GAROs bredd i produktsortimentet så gynnas vi inom produktområdena Installationsprodukter, Projekt och Tillfällig el. Det är även glädjande att Ladd fortsätter att växa kraftigt.

I GARO Övriga marknader ökade nettoomsättningen med 28% med en stark ökning inom framför allt Ladd i Norge där vi har befäst vår ledande ställning. Även utvecklingen inom Tillfällig el har varit tillfredsställande och glädjande är att produktområdet gått bra i Finland. I Irland fortsätter Installationsprodukter att följa den starka byggmarknadens utveckling.

Gnosjö 26 augusti 2016

  
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Jonsson, VD och koncernchef: 070-588 66 73
Lars Kvarnsund, finansdirektör: 070-516 59 98

Patrik Linzenbold, IR chef: 0708-252630


  
Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2016 kl. 07.30.

 
GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsätter cirka MSEK 600 och har cirka 260 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Affärsidén är att ”med enkelhet och design erbjuder GARO elbranschen de smartaste och lönsammaste lösningarna satta i system”.

Taggar: