GAROs årsredovisning för 2017

Report this content

GAROs årsredovisning för 2017 är nu tillgänglig på koncernens hemsida under

http://corporate.garo.se/investor-relations/rapporter-and-presentationer
     

För mer information, vänligen kontakta:
Malin Rylander Thordén, IR-chef: 0768 94 95 96
Lars Kvarnsund, Finansdirektör: 0370 33 28 03
  

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2018 kl. 12.00.
  
  

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsatte 2017 MSEK 796 och har cirka 376 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Affärsidén är att ”med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen”.

Taggar: