GAROS:s årsredovisning för 2018

Report this content

GAROs årsredovisning för 2018 är nu tillgänglig på koncernens hemsida under 

http://corporate.garo.se/investor-relations/rapporter-and-presentationer

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2019 kl.13.00. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Malin Rylander Thordén, IR-chef: 0768 94 95 96 

Helena Claesson, Finansdirektör0370 33 28 03 

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsatte 2018 MSEK 902 och har cirka 400 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Affärsidén är att ”med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen

Prenumerera