Ledningsförändring i GARO

Report this content

Styrelsen i GARO AB har idag beslutat att avsluta Carl-Johan Dalins anställning som verkställande direktör. Patrik Andersson, för närvarande försäljnings- och marknadsdirektör, tar tillsvidare över rollen som tillförordnad VD. En sökprocess efter en permanent VD inleds omgående.

Stefan Jonsson, styrelseordförande: ”Carl-Johan Dalin tillträdde som verkställande direktör i september 2017 och har i flera avseenden bidragit positivt till bolagets utveckling. GARO har en ledande ställning inom ett flertal snabbväxande produktområden där utvecklingstakten sker i ett högt tempo vilket ställer stora krav på organisationen. Styrelsen har i enighet dragit slutsatsen att bolaget behöver en annan typ av ledarskap för att driva organisationen framåt och utnyttja den potential som finns fullt ut. Styrelsen tackar Carl-Johan för hans värdefulla bidrag till bolaget under hans ledarskap”.

Patrik Andersson tar tillsvidare över rollen som tillförordnad VD. Han har varit anställd i GARO sedan 2007 och är försäljnings- och marknadsdirektör. En sökprocess efter en permanent VD inleds omgående.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Jonsson, styrelseordförande: 070 588 66 73 

  
Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovannämnda kontaktperson den 18 februari 2019 kl. 21.00.

 

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsatte 2017 MSEK 796 och har cirka 403 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö. 

Affärsidén är att ”med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen”.  

Prenumerera

Dokument & länkar