Ny CFO utsedd för GARO

Helena Claesson har utsetts till ny CFO för GARO AB och kommer att ingå i koncernledningen. Helena kommer närmast från Sensys Gatso Sweden AB där hon varit VD sedan 2017. Hon har en filosofie kandidatexamen från Jönköpings Högskola och har under sina 14 år hos Sensys Gatso Group AB/Sensys Traffic AB innehaft ett flertal positioner, bland annat som ekonomichef samt tillförordnad VD. Helena tillträder tjänsten som CFO senast den 1 januari 2019 och efterträder Lars Kvarnsund som lämnar sin tjänst i bolaget i mitten av oktober 2018. 

Rickard Blomqvist, styrelseledamot i GARO, kommer att ta rollen som tillförordnad CFO i GARO under den tid som uppstår mellan det att Lars lämnar och Helena tillträder.

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalin, VD- och koncernchef: 070 361 00 95

Malin Rylander Thordén, IR-chef: 076 894 95 96

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsatte 2017 MSEK 796 och har cirka 398 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Affärsidén är att ”med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen

Om oss

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsätter cirka 500 Mkr och har cirka 260 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö. Affärsidén är att ”med enkelhet och design erbjuder GARO elbranschen de smartaste och lönsammaste lösningarna satta i system”. www.garo.se

Prenumerera

Dokument & länkar