Presentation av delårsrapport för kvartalet januari - mars 2019 den 15 maj

GARO kommer att offentliggöra sin delårsrapport för första kvartalet 2019 onsdagen den 15 maj 2019 klockan 14.30.

Telefonkonferens klockan 15.00
Tf vd och koncernchef Patrik Andersson och finansdirektör Helena Claesson kommer att presentera resultatet vid en telefonkonferens samma dag klockan 15.00.

Telefonnummer:
Sverige: 010 884 8016

Internationellt: +44 20 3936 2999

Deltagarkod: 732 065

Presentationsmaterialet kommer att publiceras på www.garo.se innan telefonkonferensen.

Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen via länk på www.garo.se eller genom att klicka på: websändning 

För mer information, vänligen kontakta:

Malin Rylander Thordén, IR-chef: 076 894 95 96

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsatte 2018 MSEK 902 och har cirka 400 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Affärsidén är att ”med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen

Om oss

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Med fokus på användarvänlighet, hållbarhet och design tar GARO ett tydligt helhetsansvar genom sina produktområden Installation, Projekt, Tillfällig el och E-mobility. Koncernen har ca 420 anställda med operativ verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Irland, Polen och Storbritannien. Försäljningen är fördelad på GARO Sverige och GARO Övriga marknader. Huvudkontoret ligger i svenska Gnosjö. Produktionsenheter finns i Gnosjö och Värnamo (Sverige) samt Szczecin (Polen). GARO är noterad på Nasdaq Stockholm OMX, Mid Cap. Affärsidén är att ”med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen”.

Prenumerera

Dokument & länkar