Valberedning inför årsstämman 2020 utsedd

Report this content

I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på årsstämman den 2 maj 2018 har GARO etablerat en valberedning. Valberedningen ska bereda och till årsstämman 2020 lämna förslag till:  

  • stämmoordförande;
  • kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
  • val och arvodering av bolagets revisor;
  • styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete; och
  • eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen. 

De tre röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen har rätt att utse en ledamot vardera. Dessutom ingår styrelsens ordförande i valberedningen.  

Valberedningen inför årsstämman 2020 utgörs av:  

  • Lars Kongstad, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, utsedd av Lars Svensson  
  • Fredrik Carlsson, utsedd av Svolder AB  
  • Jan Särlvik, utsedd av Nordea Investment Funds  
  • Stefan Jonsson, i egenskap av styrelseordförande i GARO AB  

Lars Kongstad har utsetts till valberedningens ordförande.  

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via epost till valberedningen@garo.se. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 mars 2020, dvs. sju veckor före årsstämman som hålls den 19 maj 2020.  

För mer information, vänligen kontakta valberedningens ordförande:

Lars Kongstad, telefon 040-698 58 41

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsatte 2018 MSEK 902 och har cirka 400 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Affärsidén är att ”med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen

Prenumerera

Dokument & länkar