Gas Turbine Efficiency plc GTE tar in USD 9 miljoner i en AIM-notering på Londonbörsen

Not for release or distribution or publication in whole or part in or into the United States, Canada, Japan or Australia

15 december 2005 Gas Turbine Efficiency plc (GTE eller ”företaget”), med det Stockholmsbaserade dotterbolaget Gas Turbine Efficiency AB, är en ledande leverantör av vancerade högtrycksrengöringssystem för gasturbiner. Företaget offentliggör idag sitt noteringsdokument samt ansöker om notering av sina aktier på AIM-listan, en del av London Stock Exchange plc. Vidare har totalt 18 miljoner nyemitterade aktier placerats hos investerare med ett värde på GBP 0.30 per aktie, vilket resulterar i ungefär USD 9 miljoner (GBP 5,4 miljoner) före kostnader. EIG Venture Captial Limited, den hittills största ägaren, deltar med GBP 1 miljon i emissionen och kommer äga ungefär 47 procent av företagets utestående aktier vid noteringen. Libertas Capital agerar som företagets rådgivare och mäklare. När noteringen sker kommer GTE att ha 43 750 500 emitterade aktier vilket motsvarar ett marknadsvärde på ungefär USD 23 miljoner (GBP 13,1 miljoner) beräknat enligt teckningskursen. Noteringen beräknas ske på eller omkring den 21 december 2005, när handeln i företagets aktier påbörjas under tickersymbolen GTE. GTE utvecklar, monterar och marknadsför rengöringssystem samt annan kringutrustning för invändig rengöring av gasturbinkompressorer. Företaget säljer sina produkter globalt till de främsta internationella kunderna inom flyg- och verkstadsindustrin. Hitintills har företagets produkter använts för att rengöra 1000 gasturbiner i 34 länder inom Europa, Mellanöstern, Asien och Amerika. Bland kunderna finns Pratt & Whitney, Rolls-Royce, divisioner inom Siemens AG(Storbritannien och Sverige), Statoil samt Dresser-Rand. Företaget har nyligen utnämnt Steven Zwolinski till verkställande direktör. Han har tidigare arbetat i olika befattningar inom ledning och teknik på General Electric Company. Styrelsens avsikt är att medlen från nyemissionen ska användas till att positionera GTE för en global expansion och att stiga i värdekedjan kommersiellt och tekniskt. Noteringen förväntas även höja profilen på företaget och skapa en valuta för förvärv. Effektiv rengöring av gasturbiner har blivit ett allt viktigare område för både slutkunder och tillverkare. I takt med att industrin anpassar sig efter slutkundens krav på effektivitet, tillgänglighet och prestanda blir de tekniska och ekonomiska fördelarna av ett effektivt rengöringssystem allt mer tydliga. Det blir även allt vanligare med långsiktiga servicekontrakt som innehåller tillgänglighets- och prestandagarantier inom områden som effekt, värmeutsläpp samt bränsleförbrukning. Steven Zwolinski, GTEs VD, kommenterar noteringen: ”Vi är glada över att investerarna har tagit emot oss så väl. Det nya kapitalet ger oss finansiella resurser att ytterligare utveckla vår teknologiska bas och samtidigt ta vara på de möjligheter vi bedömer som väsentliga på marknaden inom både flyg och industriella gasturbiner.” Frågor: Gas Turbine Efficiency plc Steven Zwolinski +44 20 7929 8989 (den 15 dec) +46 8 546 10 500 (fr o m 16 dec) Libertas Capital Aamir Quraishi, Charles Goodfellow +44 20 7569 9650 Corfin Communications Harry Chathli, Neil Thapar +44 20 7929 8989 Information till redaktioner Om GTE GTE utvecklar, monterar och marknadsför rengöringssystem, och annan kring utrustning, för invändig rengöring av gasturbinkompressorer. Produkterna säljs globalt till de främsta internationella kunderna inom flyg- och verkstadsindustrisektorer (inklusive kraftgenerering, industri, marin samt olja och gas applikationer). Företaget grundades 1988 i Sverige. Koncernen omfattar ett brittiskt moderbolag samt ett svenskt och amerikanskt dotterbolag. Företagets operationella enheter finns i Stockholm och Houston, Texas i USA. För räkenskapsåret per den 31 december 2004 genererade koncernen en omsättning på USD 2,5 miljoner och visade en förlust före skatt på USD 1 miljon. För sexmånadersperioden per den 30 juni 2005 genererade koncernen en omsättning på USD 2,3 miljoner och visade en förlust före skatt på USD 0,9 miljoner. Gasturbinindustrin kan delas in i två huvudsektorer enligt följande: Flyg – Detta inkluderar alla kommersiella och militära flygmotorer. Dessa motorer behöver rengöras allt från dagligen till någon gång i månaden. Styrelsen uppskattar att det finns mer än 40 000 kommersiella och 80 000 militära motorer i bruk med omkring 2 000 nya kommersiella enheter samt 600 militära enheter producerade årligen. Industri/Verkstad – Gasturbinerna i detta segment används inom kraftgenerering, industri, marin samt olja och gas applikationer. Styrelsen uppskattar att ungefär 40 000 enheter är i bruk med fler än 1 000 nya enheter producerade årligen. GTEs lösning GTEs system skapar en effektiv högtryckrengöringslösning som, i fallet för flygindustrin, möjliggör en snabbare och billigare process och, i fallet för verkstadsindustrin, möjliggör att motorer kan rengöras under drift. De ökade fördelarna i att inte behöva stänga ner en motor under rengöringen skapar både bättre bränsleförbrukning samt kapacitetsförbättringar eftersom man skär bort en stor del av tiden då motorn står still eller stängs av. Systemet kan även användas för normal rengöring medan motorerna är avstängda eller ur drift eller vid normal rengöring med rengöringsmedel medan motorerna står still. Vad som är extra relevant i dagens marknad med ökande bränslepriser är hur tydliga kostnadsbesparingarna blir, som GTEs rengöringssystem för med sig. The contents of this announcement, which has been prepared and issued by and is the sole responsibility of Gas Turbine Efficiency plc, have been approved solely for the purposes of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 by Libertas Capital Corporate Finance Limited. Libertas Capital Corporate Finance Limited and Libertas Capital Securities Limited, each of which is regulated in the United Kingdom by the Financial Services Authority, are acting for Gas Turbine Efficiency plc and for no-one else in connection with the matters described in this announcement and will not be responsible to anyone other than Gas Turbine Efficiency plc for providing the protections afforded to customers of Libertas Capital Corporate Finance Limited and/or Libertas Capital Securities Limited or for advising them on the contents of this announcement or any matter referred to herein. This announcement does not, and no part of it shall, constitute or form part of any offer for sale or subscription of securities, or any solicitation of any such offer, not shall it, or any part of it, form the basis of or be relied upon in connection with any contract or commitment whatsoever. Any eventual acquisition of, or application for, shares in Gas Turbine Efficiency plc should be made solely on the basis of information contained in the admission document relating to Gas Turbine Efficiency plc to be issued in due course in connection with the proposed admission to trading on the AIM market of the London Stock Exchange plc, of shares issued by Gas Turbine Efficiency plc. This announcement is not for release, publication or distribution, in whole or in part, in or into the United States of America, Canada, Japan or Australia or any jurisdiction where such announcement would be unlawful.

Dokument & länkar