GASPOROX medverkar på Aktiedagen Digitalt i Lund den 15 september

Report this content

Den 15 september 2020 är det dags för Aktiespararnas Aktiedag Digitalt i Lund. VD Märta Lewander Xu presenterar Gasporox klockan 10.00-10.30.  

Aktiedagen är ett digitalt event och presentationen kan streamas live på https://www.aktiespararna.se/tv/live och kommer även i efterhand att vara tillgänglig på Gasporox hemsida, www.gasporox.se/investors-se. Deltar du live har du möjlighet att ställa dina frågor till Märta Lewander Xu i samband med frågestunden direkt efter presentationen. Du kan skicka in frågor i förväg eller under presentationen, skicka din fråga till event@aktiespararna.se eller via sms 0705 76 86 89.

För mer information om evenemanget, besök: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-digitalt-15-september

Gasporox AB
+46-46 540 50 40
info@gasporox.se
Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs-, läkemedels-, och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll samt läcktestning av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se . Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.

Media

Media

Dokument & länkar