Gatespace introducerar stöd för flexibla betalningsmodeller för OSGi-baserade tjänster

Gatespace introducerar stöd för flexibla betalningsmodeller för OSGi- baserade tjänster Nytt utvecklingsverktyg snabbar upp marknadsintroduktion av nya tjänster Las Vegas, Nev. - Consumer Electronics Show (CES) - Jan 6, 2001. Gatespace, den svenska leverantören av öppna distribuerade tjänsteplattformar för design, utveckling och distribution av nätverksbaserade tjänster, tillkännager idag lanseringen av sitt nya kraftfulla utvecklingsverktyg Service Gateway Application Developers Toolkit (SGADK) 2.3. Gatespaces utvecklingsverktyg erbjuder tjänsteleverantörer, nätverksoperatörer och service gateway leverantörer sofistikerad funktionalitet för att utveckla flexibla betalningsmodeller för näverksbaserade tjänster och därigenom öka både effektivitet och noggrannhet i sina affärsmodeller. För att illustrera hur Gatespace stödjer flexibilitet i betalningsmodeller för OSGi baserade tjänster, har Gatespace utvecklat en Internet baserad "Betala-För-Musik" tjänst, som man kommer att demonstrera under "Consumer Electronics Show" i Las Vegas. Detta är bara ett exempel på en nätverksbaserad tjänst, som kan utvecklas på Gatespaces SGADK 2.3 plattform. "Betala-För-Musik" tjänsten körs på en OSGi (Open Services Gateway initiative) baserad service gateway med Gatespaces distribuerade tjänsteplattform. Tjänsten ger leverantörer möjlighet att ta betalt för musik exempelvis på något av följande sätt: * Betala per spelning * Betala en gång per val av sång * Betala på abonnemangsbasis "Gatespaces utvecklingsverktyg kommer att minska tiden för introduktion av nya tjänster på marknaden betydligt. Det kommer också att inspirera tjänsteleverantörer att utveckla ett bredare utbud av tjänster, för såväl befintliga som för nya kunder, och därmed generera nya intäktströmmar," säger Gatespaces VD Staffan Truvé. "Betala-För-Musik" tjänsten är bara ett av många exempel på hur de kan nyttja vår standardiserade öppna tjänsteplattform för att utveckla nya innovativa tjänster." SGADK 2.3 gör det möjligt för utvecklare och operatörer av nättjänster att snabbt utveckla, testa och implementera kompletta slutanvändartjänster. I utvecklingsverktyget ingår, förutom stöd för flexibla betalningsmodeller, Gatespaces specifika tilläggstjänster som ger ett utökat mervärde med avseende på effektivitet, säkerhet och pålitlighet och fjärrstyrning. Liksom alla Gatespaceprodukter, är SGADK 2.3 utvecklad för att vara kompatibel med Open Services Gateway initiative (OSGi), Specifikation 1.0. Den är baserad på standardiserade Java kompilatorer och således extremt flyttbar. Den kan köras på operativsystem som UNIX/Linux, Solaris, Windows och ett flertal realtidsoperativssystem. SGADK 2.3 södjer virtuella Javamaskiner som J9 från OTI/IBM, JVM 1.3 på Linux, Java 2 Micro Edition, etc. Via OSGi's model för apparatanslutning kan den också stödja en rad existerande och kommande teknologier för lokala nät, ex.v. UPnP, Jini, LONWorks, X-10, CeBus, ShareWave, HAVi, HomeRF, HomePNA och Bluetooth. Om Gatespace Gatespace levererar öppna distribuerade tjänsteplattformar för design, utveckling och distribution av nätverksbaserade tjänster. Gatespaces produkter är utvecklade helt i enlighet med den öppna standarden OSGi (Open Services Gateway initiative), och stödjer fullt ut samverkan mellan tjänsteleverantörer, nätverksoperatörer och "service gateway" tillverkare. Detta möjliggör utveckling av säkra och tillförlitliga slutanvändartjänster för konsumenter bl.a. för användning i hemmet. Gatespace grundades av Ericsson och forskningsbolaget Carlstedt Research & Technology (CR&T), och ägs av Ericsson, Morgan Stanley Dean Witter, Fuqua Venture Partners m.fl. Gatespace har sitt huvudkontor i Göteborg och ett representationskontor i Menlo Park, Kalifornien. Mer information om Gatespace finns på www.gatespace.com. Om OSGi Open Services Gateway initiative (OSGi) är en oberoende, icke vinstdrivande, industrigruppering, som arbetar på att ta fram en öppen standard för att leverera nätverksbaserade tjänster. OSGi specifikationen, som kompletterar praktiskt taget alla andra standardiseringsinitiativ på området, definierar en öppen standard som gör det möjligt att ladda ner och köra flera tjänster på en "service gateway", exempelvis i ett hem. Gatespace har tagit en mycket aktiv roll i den tekniska utvecklingen av OSGi-standarden, och svarar även för den referensimplementering av plattformen som är tillgänglig för medlemmar av OSGi. OSGi bildades i mars 1999 av Alcatel, Cable and Wireless, Electricité de France, Enron Communications, Ericsson, IBM, Liberate Technologies, Lucent Technologies, Motorola, Nortel Networks, Oracle, Philips Electronics, Sun Microsystems, Sybase and Toshiba. I dag har organisationen mer än 70 medlemmar från hela världen. Medlemmsskap är öppet för alla intresserade, exempelvis ISP:er, nätverksoperatörer, OEM leverantörer, mjukvaruutvecklare, konsumenter, akademiska och samhälleliga institutioner, etc. Mer information om OSGi finns på www.osgi.org. För ytterligare information kontakta: Staffan Truvé, 011.46.70.593.3885, truve@gatespace.com Birgitta Elm-Dahlman, 011.46.70.661.3094, birgitta@gatespace.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/06/20001222BIT01230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/06/20001222BIT01230/bit0002.pdf

Om oss

Gatespace levererar distribuerade tjänsteplattformar för design, utveckling och distribution av nätverksbaserade tjänster. Produkterna följer den öppna standarden OSGi (Open Services Gateway initiative).

Dokument & länkar