Gatespace möjliggör nätverksbaserade tjänster för underhåll och diagnostik av tåg Gatespaces OSGi baserade Distribuerade

Gatespace möjliggör nätverksbaserade tjänster för underhåll och diagnostik av tåg Gatespaces OSGi baserade Distribuerade Tjänsteplattform används i Adtranz svenska pilotprojekt i Stockholms tunnelbana (C20) Göteborg, Sverige - 27:e februari, 2001 - Gatespace, den svenska leverantören av öppna distribuerade tjänsteplattformar för design, utveckling och distribution av nätverksbaserade tjänster, meddelade idag att Adtranz Rail e-services använder Gatespaces OSGi (Open Services Gateway Initiative) baserade Distribuerade Tjänsteplattform i ett pilotprojekt i Stockholms tunnelbana (C20). Gatespaces Distribuerade Tjänsteplattform och dess unika värdeadderande komponenter har gjort det möjligt för Adtranz att ta ett stort steg framåt mot att nå sina ambitiösa mål att rejält öka tillgängligheten och minska livs-cykelkostnader för sina tåg och samtidigt erbjuda en mängd nya, innovativa tjänster till tågpassagerarna. Den svenska piloten ingår i Adtranz forskningsprojekt "Da Vinci", den omfattar två tåg och har körts sedan oktober, 2000. Syftet med piloten är att implementera och testa en process för fjärrdiagnostik och underhåll av tåg genom att koppla samman underhållsdatabasen ombord på tåget med ett externt underhålls- och logistiksystem. Tågen är utrustade med "service gateway" boxar på vilka Gatespaces mjukvaruplattform körs. Plattformen gör det möjligt att utifrån titta in i tåget, komma åt diagnostikdata och ladda ner information närhelst det behövs. Tack vare systemet krävs det ingen fysisk närvaro av servicepersonal på tågen. Därför medger systemet stora besparingar i både tid och pengar, samt ökar tillgänligheten för tågen. Just denna pilot körs under svåra tunnelförhållanden där GSM förbindelsen inte alltid fungerar. Därför har ett nyckelkrav varit att systemet klarar mycket höga säkerhetskrav. Detta har varit möjligt tack vare Gatespaces secure messaging funktion. Gatespaces produkt var inkluderad i Adtranz lösning redan då den först demonstrerades på InnoTrans i Berlin i september, 2000. - Genom att använda OSGi plattformen som en bas för våra tjänster kan vi enkelt anpassa oss till de legala system som gäller för våra kunder och även skapa gränssnitt mot de olika kommunikationsbussar som används i tågapplikationer, exempelvis TCN. Våra kunder kräver denna öppenhet och flexibilitet, säger Linus Thrybom, projektledare på Adtranz. - Gatespaces mål med att delta i Adtranz pilot i Stockholm är att demonstrera värdet av att implementera en öppen specifikation som OSGi i en industriell applikation. Detta visar hur våra produkter adderar värde inte bara till konsumentinriktade applikationer i hemmet och bilen, utan också i mycket krävande industriella miljöer, säger Gatespaces VD Staffan Truvé. Gatespaces secure messaging funktion erbjuder högsta möjliga säkerhet vid informationsöverföring. Funktionen fungerar som en typ av posttjänst, där varje meddelande läggs i ett fiktivt kuvert och skickas till mottagaren via den för tillfället bästa transmissionskanalen. Denna kanal kan ändras över tiden beroende på förändringar i omgivningen, men meddelandet och dess adress förblir alltid densamma. Meddelanden kan också signeras och krypteras vilket gör det möjligt att med högsta säkerhet skicka konfidentiell information. Om Gatespace Gatespace levererar öppna distribuerade tjänsteplattformar för design, utveckling och distribution av nätverksbaserade tjänster. Gatespaces produkter är utvecklade helt i enlighet med den öppna standarden OSGi (Open Services Gateway initiative), och stödjer fullt ut samverkan mellan tjänsteleverantörer, nätverksoperatörer och "service gateway" tillverkare. Detta möjliggör utveckling av säkra och tillförlitliga slutanvändartjänster för konsumenter bl.a. för användning i hemmet. Gatespace grundades av Ericsson och forskningsbolaget Carlstedt Research & Technology (CR&T), och ägs av Ericsson, Morgan Stanley Dean Witter, Fuqua Venture Partners, European Equity Partners, Pythagoras Participations, T- bolaget och Bure Equity. Gatespace har sitt huvudkontor i Göteborg och ett representationskontor i Menlo Park, Kalifornien. Mer information om Gatespace finns på www.gatespace.com. Om OSGi OSGi (Open Services Gateway Initiative) är en icke vinstdrivande industrigruppering, som arbetar på att ta fram en öppen standard för att leverera nätverksbaserade tjänster till lokala nät och enheter, samt för att accelerera efterfrågan på produkter och tjänster baserade på denna standard genom att sponsra program för utbildning av slutanvändare och övriga aktörer på marknaden. Konsortiet är baserat i San Ramon i Kalifornien och har mer än 80 medlemmar från hela världen. Medlemsskap är öppet för alla intresserade, exempelvis ISP:er, nätverksoperatörer, OEM leverantörer, mjukvaruutvecklare, konsumenter, akademiska och samhälleliga institutioner, etc. Mer information om OSGi finns på www.osgi.org. För ytterligare information kontakta: Staffan Truvé, 070.593.3885, truve@gatespace.com Birgitta Elm-Dahlman, 070.661.3094, birgitta@gatespace.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010223BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010223BIT00790/bit0001.pdf

Om oss

Gatespace levererar distribuerade tjänsteplattformar för design, utveckling och distribution av nätverksbaserade tjänster. Produkterna följer den öppna standarden OSGi (Open Services Gateway initiative).

Dokument & länkar