Ulf Claesson utses till Chief Operating Officer för Gatespace Inc.

Ulf Claesson utses till Chief Operating Officer för Gatespace Inc. Erfaren IBM veteran i ledning för USA verksamheten Menlo Park, CA. - Feb 8, 2001 - Gatespace, den svenska leverantören av öppna distribuerade tjänsteplattformar för design, utveckling och distribution av nätverksbaserade tjänster, tillkännager idag att Ulf Claesson kommer tjänstgöra som Chief Operating Officer i företagets USA verksamhet. I sin nya roll kommer Claesson att, i nära samarbete med Staffan Truvé, CEO, och Ulf Corné, President för Gatespace Inc., ansvara för att bygga Gatespaces snabbt växande USA verksamhet. Han kommer att övervaka och koordinera affärsutveckling, försäljning, utveckling och marknadsföring, samt vaka över den dagliga affärsverksamheten i övrigt. - Ulfs tidigare erfarenhet från högteknologisk verksamhet har givit honom kunskaper och erfarenheter som är direct applicerbara i hans nya roll på Gatespace, säger Gatespaces VD Staffan Truvé och tillägger: - Vi har upplevt ett mycket stort intresse för Gatespaces mjukvaruplatform för såväl hemrelaterade applikationer som mobila applikationer både från den amerikanska och andra marknader. Ulfs gedigna internationella erfarenhet inom IT sektorn och den förmåga att starta och snabbt bygga upp verksamheter han visat prov på under sin tidigare karriär, kommer att hjälpa oss att bygga den amerikanska marknaden och att skapa en operationellt stark verksamhet. Jag är helt övertygad om att Ulf kommer att kunna utnyttja fördelarna i vår teknologi och i vår affärsmodell på bästa sätt. Claesson har över 20 års erfarenhet av att etablera och leda nya organisationer och affärsenheter på den internationella arenan - både från större företag som IBM, men också från mindre riskkapital finansierade verksamheter typ 2Bridge, Managemark, Baan/BMS, etc. både i USA, Europa och på olika asiatiska marknader. Ulf ansvarade för etablering av IBMs OEM verksamhet i Centraleuropa och ökade mycket snabbt omsättningen från praktiskt taget noll till USD 200 miljoner. Han var också ansvarig för uppstart av IBMs första storskaliga web baserade B2B-applikation för e- handel, IBMEdge, som är en av de största i branschen och som under 1999 hanterade order för ca. USD 3 miljarder. Under sin tid på Baan/BMS skapade Claesson branschens första indirekta volymorienterade återförsäljarkanal för försäljning, installation och implementering av komplexa mjukvarulösningar. I sin senaste position på Managemark, skapade hans team Nordamerikas snabbast växande ASP verksamhet till vilken 380 företag och 28000 betalande kunder anslöt sig redan under de sex första månaderna. Claesson har också lanserat stora säljautomationsprojekt för organisationer på olika håll i världen. Tack vare sin bakgrund och gedigna erfarenhet har han blivit erbjuden poster i styrelser och rådgivande organ i ett några av de mest innovativa högteknologiföretagen och riskkapitalorganisationerna i USA, Sydamerika och Europa. - Mitt mål är att möta den snabbt ökande efterfrågan för vår teknologi på den amerikanska marknaden för nätverksbaserade tjänster och att upprepa den framgång vi har haft på den Europeiska kontinenten i länder som exempelvis Sverige. Det finns stora möjligheter för oss medverka till att skapa ett ökat värde för slutkonsumenten och att samtdigt skapa affärer som är lönsamma både för våra partners och för oss själva, säger Claesson. Ulf Claesson är civilingenjör med inriktning mot produktionsteknologi och industriell administration från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Om Gatespace Gatespace levererar öppna distribuerade tjänsteplattformar för design, utveckling och distribution av nätverksbaserade tjänster. Gatespaces produkter är utvecklade helt i enlighet med den öppna standarden OSGi (Open Services Gateway initiative), och stödjer fullt ut samverkan mellan tjänsteleverantörer, nätverksoperatörer och "service gateway" tillverkare. Detta möjliggör utveckling av säkra och tillförlitliga slutanvändartjänster för konsumenter bl.a. för användning i hemmet. Gatespace grundades av Ericsson och forskningsbolaget Carlstedt Research & Technology (CR&T), och ägs av Ericsson, Morgan Stanley Dean Witter, Fuqua Venture Partners, European Equity Partners, Pythagoras Participations, T- bolaget and Bure Equity. Gatespace har sitt huvudkontor i Göteborg och ett representationskontor i Menlo Park, Kalifornien. Mer information om Gatespace finns på www.gatespace.com. Om OSGi OSGi (Open Services Gateway Initiative) är en icke vinstdrivande industrigruppering, som arbetar på att ta fram en öppen standard för att leverera nätverksbaserade tjänster till lokala nät och enheter, samt för att accelerera efterfrågan på produkter och tjänster baserade på denna standard genom att sponsra program för utbildning av slutanvändare och övriga aktörar på marknaden. Konsortiet är baserat i San Ramon i Kalifornien och har mer än 80 medlemmar från hela världen. Medlemmsskap är öppet för alla intresserade, exempelvis ISP:er, nätverksoperatörer, OEM leverantörer, mjukvaruutvecklare, konsumenter, akademiska och samhälleliga institutioner, etc. Mer information om OSGi finns på www.osgi.org. För ytterligare information kontakta: Staffan Truvé, 070.593.3885, truve@gatespace.com Birgitta Elm-Dahlman, 070.661.3094, birgitta@gatespace.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010207BIT00960/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010207BIT00960/bit0002.pdf

Om oss

Gatespace levererar distribuerade tjänsteplattformar för design, utveckling och distribution av nätverksbaserade tjänster. Produkterna följer den öppna standarden OSGi (Open Services Gateway initiative).

Dokument & länkar