David Craelius ny VD för det världsledande språkteknikföretaget Gavagai.

David Craelius tillträder som ny VD för Gavagai, med målet att globalt etablera nästa generations språkmotor för analys av Internets enorma datamängder. I en värld där den totala mängden digital information ökar med 40% varje år (eller 180 000 webbsidor varje sekund), har Gavagai nu utvecklat mycket avancerade självlärande och skalbara semantiska minnen som kan analysera, tolka och förstå det som skrivs på Internet.

Gavagais språkmotor är ett resultat av världsledande svensk avancerad forskning. Bolaget fokuserar nu på att omsätta denna i praktiska tillämpningar och tillgängliggöra språkmotorn till en bredare publik genom ett API på internet. Till exempel kan tekniken användas för att visa hur ett varumärke eller en samhällsföreteelse omnämns på Internet, hur mycket uppmärksamhet det får och vilka samtalsämnen, känslolägen och attityder som är associerade till det. Gavagais teknik kan sortera, sammanfatta och presentera stora mängder text på ett relevant och lättillgängligt sätt.

Genom att faktiskt kunna tolka och förstå sammanhang, trender och åsikter kunde Gavagais analys i samband med riksdagsvalet i Sverige se tydliga skillnader mot de resultat som opinionshusens mätningar visade. Mer om analysen av valet hittar du på Gavagais blogg: http://gavagai.se/blog/

- Det är fantastiskt kul att få jobba med världsledande forskare och med ett av Europas bästa tech team. Jag är helt övertygad om att inom en tio års-period kommer alla tillämpningar som använder mänskligt språk som kunskapskälla att använda avancerade teknologier av Gavagais typ säger David Craelius.

Då Gavagais språkmotor konstant lär sig från vårt dagliga användande av språket på internet är motorn att likna vid ett realtidslexikon över alla tillgängliga språk. Ett sådant system lägger grunden för utvecklandet av helt nya typer av verktyg både för att underlätta det dagliga digitala språkanvändandet, samt för att analysera, tolka och förstå språkliga data såsom innehåll på internet, epost, dokumentsamlingar, rapporter, nyheter och presentationer. Detta möjliggör en helt ny förståelse av trender, opinion och åsikter. Med Gavagais språkmotor blir vårt användande av internet mer intelligent.

- Gavagais mål är att göra språkmotorn tillgänglig för alla som vill bygga tjänster ovanpå vårt API, säger David Craelius vidare.

- Vi är mycket glada över att vi lyckats rekrytera David. David har lång erfarenhet av tekniktunga företag i tidiga skeden, och tillför bolaget väldigt spännande och relevanta erfarenheter och kompetenser som vi hittills saknat, säger Magnus Sahlgren, forskningschef och medgrundare.

Om David Craelius:
David har en lång och djup erfarenhet ifrån att leda och utveckla tekniktunga företag i tidiga skeden. Hans erfarenhet och kunskap om att driftsätta komplexa teknologilösningar tillsammans med hans kommersiella driv och strategiska tänkande har varit avgörande för rekryteringen. Han kommer närmast från jobbet som Chef Bank & Placeringar på Avanza och har tidigare bl.a. varit CTO på Klarna och CTO på Nordnet.

Om Gavagai:
Gavagai är ett världsledande företag inom textanalys som utvecklat en ny typ av språkteknologilösning baserat på självlärande semantiska minnen - system som lär sig att förstå sammanhang trender och åsikter
på olika språk enbart genom att läsa stora mängder text. Gavagai startades 2008 av Magnus Sahlgren och Jussi Karlgren. Gavagais teknik grundar sig på mer än 15 års forskning i datorlingvistik, datalogi och kognitionsvetenskap på Swedish Institute of Computer Science (SICS). Gavagai har idag 12 anställda.

Besök gärna www.gavagai.se

För ytterligare information kontakta:
David Craelius, vd Gavagai Mobil 0709-527452
Magnus Sahlgren, Medgrundare och Forskningschef Gavagai, Mobil 076-3153480

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar