Ny jämförelse visar: Entreprenadföretag betalar hundratals miljoner i onödan varje år

– Felköp kostar enorma belopp och kan leda till användande av sliten utrustning

Svenska entreprenadföretag betalar hundratals miljoner extra varje år, helt i onödan. Det visar en ny jämförelse som finansieringsföretaget GE Capital Solutions gjort på olika former av finansiering av entreprenadmaskiner. Traditionellt köps dessa på avbetalning vilket kan vara dyr lösning som också gör att företaget sitter fast med en gammal maskin när den är färdigbetald. I jämförelsen har GE Capital Solutions tittat på en hjullastare som köps med avbetalning jämfört med alternativet operationell hyra och funnit att entreprenadföretag kan spara över 7 000 kronor i månaden eller 440 000 kronor över en femårsperiod.

År 2007 såldes omkring 700 hjullastare i Sverige och entreprenadföretagen hade därmed sparat över 300 miljoner kronor på fem år om alla de maskinerna finansierats med operationell hyra. Resultatet är tillämpbart på alla typer av entreprenadmaskiner som i dagsläget finansieras genom avbetalning.

– Kunskapen om alternativa finansieringslösningar är bristfällig inom entreprenadbranschen vilket gör att många betalar alldeles för mycket för sin utrustning. Det finns en tradition av att köpa fordon och maskiner på avbetalning och det låser företaget vid samma utrustning över lång tid. Vår jämförelse visar att entreprenadföretag kan spara stora summor om de väljer operationell hyra. Uträkningen baseras på ett enda fordon men ju fler fordon och maskiner företaget har desto större blir följaktligen besparingen, säger Fredrik Widlund, VD på GE Capital Solutions.

GE Capital Solutions har jämfört kostnaden för en hjullastare med ett inköpspris på 1 980 000 kronor som finansieras genom avbetalning på 60 månader och ställt detta i relation till en operationell hyra. Vid en avbetalning är hjullastarens månadskostnad 38 536 kronor inklusive räntekostnader på 340 148 kronor. Efter avtalsperioden har entreprenad-företaget betalat totalt 2 320 148 kronor. Vid en operationell hyra blir månadskostnaden 31 289 kronor och den totala kostnaden för hjullastaren endast 1 877 340 kronor. Ett totalpris som alltså är lägre än det ursprungliga inköpspriset.

– Operationell hyra sparar pengar oavsett vilka maskiner man väljer. Förutom den ekonomiska vinsten står finansieringsföretaget även för riskerna gällande ägande och restvärdet, alltså skillnaden mellan maskinens inköpspris och marknadspris vid avtalets utgång vilket gör att företagen inte behöver ta med värdeminskningen i sina ekonomiska kalkyler. Det är fördelaktigt för företagen men operationell hyra saknas i de vanliga bankernas utbud, säger Fredrik Widlund.

Efter hyresperioden kan företaget köpa ut maskinen till marknadspriset, förlänga hyresavtalet eller lämna tillbaka utrustningen och exempelvis välja att hyra en helt ny maskin. Alltså går det att uppdatera maskinparken utan att göra stora investeringar eller dra på sig dyra avbetalningslösningar vilket är positivt för företagets verksamhet, lönsamhet och vinst.

Dokument & länkar