”Industrial Internet” kan öka Europas BNP med 19 000 miljarder kronor till år 2030, enligt rapport från GE*

  • Stora ekonomiska fördelar med att koppla ihop maskiner och internet för att uppnå en ”produktivitetsrevolution” i Europa.
  • En effektivitetsökning med 1 procent inom hälsovård, luftfart, transport och energi kan innebära besparingar på 40 miljarder euro eller 340 miljarder kronor till 2030.
  • Västra Götalandsregionen är en pionjär inom Industrial Internet och har kopplat ihop 17 sjukhus i en gemensam databas för digitala röntgenbilder och andra patientdata, vilket möjliggör analyser mellan avdelningar och sjukhus.

LONDON: 19 juni 2013 – GE (NYSE: GE) publicerar i dag en ny rapport om potentiella verksamhets- och ekonomiska effekter i Europa av det så kallade Industrial Internet. Enligt rapporten skulle ett Industrial Internet, ett öppet globalt nätverk som kopplar ihop människor, data och maskiner, öka BNP i Europa med 2 200 miljarder euro (19 000 miljarder SEK) till 2030, och ge ekonomin en välbehövlig injektion. Dessutom kan industrin spara miljarder euro, också om ett ”industrinternet” endast skulle leda till en ökning på 1 procent av den årliga produktivitetstillväxten de kommande 15 åren.

GE:s ordförande och koncernchef Jeff Immelt säger: ”Kopplar man ihop maskiner, infrastruktur och personal med internet kan det leda till oöverträffade effektivitetsvinster och ett ekonomiskt värde för de europeiska ekonomierna. Industrial Internet handlar om att kombinera världens bästa tekniker för att lösa våra största utmaningar. Det är en möjlighet att skapa en meningsfull förändring i Europa och i världen.”

Industrial Internet kommer att leda till minskat tids- och resursslöseri och spara miljarder euro i viktiga europeiska industrier genom att kombinera internetuppkopplade maskiner, produktdiagnostik, programvara och analys som gör verksamhetsdriften mer effektiv, proaktiv, förutsägbar och strategiskt automatiserad.

Rapporten lyfter fram de stora möjligheter som ett Industrial Internet erbjuder och belyser slöseriet inom viktiga europeiska sektorer, som till exempel hälsovård, energi, luftfart och olja och gas. Västra Götalandsregionen (VGR) är ett bra exempel på hur ett Industrial Internet kan användas inom hälsovårdssektorn. Regionerna har kopplat ihop sina 17 sjukhus, inklusive Sahlgrenska, till en gemensam databas för digitala röntgenbilder och andra patientdata. Den information som samlats in och organiserats på detta sätt har skapat ökad effektivitet inom VGR:s verksamhet, och har möjliggjort för läkare att fatta snabbare, mer informerade beslut om patienterna, oftast i samråd med fjärrspecialister. VGR uppskattar att 40 000 teleradiologiundersökningar per år nu utförs av specialister utanför Sverige. Dessutom har många dubblett- eller onödiga undersökningar eliminerats eftersom läkarna har snabb tillgång till all relevant information. Den totala tid som sparas som en följd av nya digitala nätverk kan uppgå till flera dagar eller veckor per år, och tar hänsyn till den snabbare tillgången till information, snabbare beslutsfattande och snabbare tillgång till en ”second opinion”.

GE:s rapport med titeln ”The Industrial Internet - Pushing the Boundaries of Minds and Machines: A European Perspective”, publicerades i dag i London. För att dra nytta av den potentiella efterfrågan på ett Industrial Internet efterlyser GE:s vitbok ett robust politiskt ramverk från de europeiska regeringarna som möjliggör ett fritt dataflöde i en pålitlig och säker miljö, utan olika regler och standarder för alla länder och datauppsättningar. Om det inte förvaltas på rätt sätt antyder rapporten att de nya regleringarna inom dessa områden kan bli väsentliga handelshinder för den digitala ekonomin. Många europeiska företag utmärker sig genom sin ledande ställning inom den globala industrin och de är väl positionerade att dra fördel av ett Industrial Internet.

-Slut-

*GE:s European White Paper “Minds + Machines: A European Perspective” är en uppföljning av rapporten från november 2012:”Industrial Internet: Pushing the Boundaries of Minds and Machines” av Peter Evans, GE:s direktör för global strategi och analys, och Marco Annunziata, GE:s chefsekonom. Enligt rapporten skulle 46 procent av den globala ekonomin, eller en global produktion till ett värde av 32 300 miljarder US-dollar, kunna dra fördel av ett Industrial Internet.

Mark Maguire, Corporate Communications Director, GE UK
Tel:   0207 302 6068 (arbete)
Mob:  07717 517 071
mark.maguire1@ge.com

Om GE Europe
I mer än 100 år har GE gjort investeringar för att öka sin närvaro i Europa. I dag har vi över 90 000 anställda i Europa och har närvaro i alla hörn av kontinenten. Mer information hittar du på företagets webbplats: http://www.ge.com/europe/

Om GE
GE (NYSE: GE) gör skillnad. Med de bästa människorna och de främsta teknologierna antar vi världens tuffaste utmaningar. Vi skapar lösningar för transporter, sjukvård, energiförsörjning och finansiering. Sätter i rörelse. Bygger framtiden. Driver hållbar utveckling. GE har resurserna att gå från idé till handling. Hela vägen. Mer information hittar du på företagets webbplats: www.ge.com.

Dokument & länkar