Delårsrapport Jan - Juni 2019  Generic Sweden AB

Andra kvartalet 2019 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 16,9 MSEK (14,3 MSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,4 MSEK (1,3 MSEK).
 • Resultat före skatt uppgick till 2,4 MSEK (1,3 MSEK).
 • Periodens resultat uppgick till 1,9 MSEK (1,0 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,16 SEK (0,08 SEK).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,1 MSEK (2,5 MSEK).

Januari – juni 2019 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 33,5 MSEK (29,3 MSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,8 MSEK (2,9 MSEK).
 • Resultat före skatt uppgick till 4,9 MSEK (3,0 MSEK).
 • Periodens resultat uppgick till 3,8 MSEK (2,3 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,31 SEK (0,18 SEK).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,4 MSEK (4,6 MSEK).
 • Byte av redovisningsstandard från IFRS till K3 per 20190101. Siffror i

jämförelseåren justerade.

 

Notera

Denna information är Generic Sweden AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades genom Anders Hanssons försorg för offentliggörande kl 08.00 den 23 augusti 2019. 

Generic Sweden AB (publ) grundades 1993 och är idag en renodlad telekomverksamhet specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med högsta tillförlitlighet. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messaging. Telekomverksamheten omsatte c:a 60 Mkr under 2018 och har 18 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser, telefonnr 08/50301550, ca@mangold.se.Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se.

Taggar:

Om oss

Generic Sweden AB bedriver telekomverksamhet med larm-, SMS- och faxtjänster med högsta tillförlitlighet. Verksamheten drivs i dotterbolaget Generic Mobile som är en specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messit. Gruppen omsätter 50 Mkr och har ca 15 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se

Prenumerera

Dokument & länkar