Delårsrapport Jan - Juni 2019  Generic Sweden AB

Report this content

Andra kvartalet 2019 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 16,9 MSEK (14,3 MSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,4 MSEK (1,3 MSEK).
 • Resultat före skatt uppgick till 2,4 MSEK (1,3 MSEK).
 • Periodens resultat uppgick till 1,9 MSEK (1,0 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,16 SEK (0,08 SEK).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,1 MSEK (2,5 MSEK).

Januari – juni 2019 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 33,5 MSEK (29,3 MSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,8 MSEK (2,9 MSEK).
 • Resultat före skatt uppgick till 4,9 MSEK (3,0 MSEK).
 • Periodens resultat uppgick till 3,8 MSEK (2,3 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,31 SEK (0,18 SEK).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,4 MSEK (4,6 MSEK).
 • Byte av redovisningsstandard från IFRS till K3 per 20190101. Siffror i

jämförelseåren justerade.

 

Notera

Denna information är Generic Sweden AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades genom Anders Hanssons försorg för offentliggörande kl 08.00 den 23 augusti 2019. 

Generic Sweden AB (publ) grundades 1993 och är idag en renodlad telekomverksamhet specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med högsta tillförlitlighet. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messaging. Telekomverksamheten omsatte c:a 60 Mkr under 2018 och har 18 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser, telefonnr 08/50301550, ca@mangold.se.Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar