Generic Sweden AB  Bokslutskommuniké 2018

Bokslutskommuniké 2018

Generic Sweden AB (publ)Fjärde kvartalet 2018 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 16,6 MSEK (15,3 MSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,3 MSEK (2,7 MSEK).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,7 MSEK (2,1 MSEK).
 • Resultat från avvecklad konsultverksamhet: 0 MSEK (-0,3 MSEK).
 • Periodens totalresultat uppgick till 1,7 MSEK (1,9 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,14 SEK (0,15 SEK).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,4 MSEK (-1,2 MSEK).

Januari – december 2018 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 60,0 MSEK (52,8 MSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (4,9 MSEK).
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,7 MSEK (4,1 MSEK).
 • Resultat från avvecklad konsultverksamhet: -0,3 MSEK (-11,0 MSEK).
 • Periodens totalresultat uppgick till 6,4 MSEK (-6,9 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,52 SEK (-0,56 SEK).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 12,6 MSEK (0,7 MSEK).
 • Utdelningsförslag: 0,80 kr per aktie (varav 0,50 kr engångsutdelning).      

                  


Denna information är Generic Sweden AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades genom Anders Hanssons försorg för offentliggörande kl 17.00 den 14 februari 2019.

Generic Sweden AB (publ) grundades 1993 och är idag en renodlad telekomverksamhet specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med högsta tillförlitlighet. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messaging. Telekomverksamheten omsatte c:a 60 Mkr under 2018 och har 16 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser, ca@mangold.se.Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se.

Taggar:

Om oss

Generic Sweden AB bedriver telekomverksamhet med larm-, SMS- och faxtjänster med högsta tillförlitlighet. Verksamheten drivs i dotterbolaget Generic Mobile som är en specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messit. Gruppen omsätter 50 Mkr och har ca 15 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se

Prenumerera

Dokument & länkar