Q2 - rapport 2018 Generic Sweden AB

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Generic Sweden AB (publ)

Andra kvartalet 2018 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 14,3 MSEK (12,8 MSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,5 MSEK (0,3 MSEK).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,3 MSEK (0,3 MSEK).
 • Resultat från avvecklad konsultverksamhet -0,2 MSEK (-8,8 MSEK).
 • Periodens totalresultat uppgick till 1,1 MSEK (-8,6 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,09 SEK (- 0,70 SEK).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,5 MSEK (-3,2 MSEK).

Januari – juni 2018 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen uppgick till 29,3 MSEK (25,3 MSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,5 MSEK (0,9 MSEK).
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,8 MSEK (0,7 MSEK).
 • Resultat från avvecklad konsultverksamhet – 0,3 MSEK (-8,8 MSEK).
 • Periodens totalresultat uppgick till 2,5 MSEK (- 8,1 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,21 SEK (- 0,66 SEK).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,6 MSEK (- 0,1 MSEK).

Generic Sweden AB (publ) grundades 1993 och är idag en renodlad telekomverksamhet specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med högsta tillförlitlighet. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messit. Telekomverksamheten omsatte c:a 50 Mkr under 2017 och har 15 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North med kortnamnet GENI. Remium Nordic Holding AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se.

Taggar:

Om oss

Generic Sweden AB är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik. Bolaget grundades 1993 och har sitt säte i Stockholm. Hänvisning görs tillwww.generic.se/finansiella-rapporter.

Prenumerera

Dokument & länkar