Genesis IT tecknar nytt avtal med XL-BYGG AB

Genesis IT AB tillhandahåller sedan 2012 affärssystemet iFenix till bygghandelskedjan XL-BYGG AB, en unik och kundanpassad lösning som svarar mot kedjan och de enskilda butikernas behov. Samarbetet med XL-BYGG AB har under åren omfattat en totalleverans av funktionalitet till både centralorganisation och enskilda butiker. Efter godkännande av XL-BYGG ABs aktieägare på en extra bolagsstämma den 23 augusti 2018 har ett nytt avtal tecknats mellan parterna.

Det nya avtalet, som sträcker sig till 31 december 2020, innebär samma omfattning av leverans men att vissa kundanpassningar sker av prissättningsmodellen med en större rörlig ersättning som är beroende av antalet anslutna XL-BYGG butiker, antalet användare och andra kringliggande tjänster. Avtalet avser leverans av central funktionalitet för att stödja kedjans arbete, exempelvis artikeldata, sortiment och webb samt att respektive butik kan välja att använda iFenix som heltäckande affärssystem, helt integrerat med XL-BYGG ABs centrala funktioner.

XL-BYGG är en kedja av närmare 100 fristående bygghandlare över hela landet. Tillsammans med sina kollegor i Norge och Danmark bildar man Skandinaviens största profilerade bygghandlarkedja. Många av anläggningarna har en över hundraårig historia med ursprung i de traditionella brädgårdarna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Genesis IT AB (publ)
Patrik Liljegren, Informationschef
E-post: ir@genesis.se
Tel: 010 27 27 311

Om Genesis IT AB

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar. Genesis ITs egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT-hantering. Bolagets huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för branscher med kedjestruktur eller ett stort butiksnät, och erbjuder bland annat integrerad e-handelslösning och specifik funktionalitet mellan huvudkontor och butik. Genesis IT grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå samt försäljningskontor i Stockholm.

Denna information är sådan information som Genesis IT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 27 augusti 2018 kl. 8.30 


Genesis IT AB

Norrsågsvägen 41, 972 54 LULEÅ

Hemvärnsgatan 9, 171 54 SOLNA

Tel 010 27 27 200, E-post info@genesis.se, Internet www.genesis.se


Om oss

Bolagets verksamhet är att erbjuda kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora företag. Detta innefattar egenutvecklade applikationer, egenägda driftslösningar, standardprogramvaror, IT-konsulttjänster, hårdvara, support samt att idka därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar