Genesis-IT tecknar ramavtal med Elkedjan

Report this content

Genesis-IT tecknar ramavtal med Elkedjan - Erbjuder kedjans medlemsföretag ett underhållsfritt och driftssäkert butiksdatasystem. Genesis-IT är en av få svenska ASP-leverantörer (Application Service Providers) som erbjuder sina kunder ett helhetskoncept där hela kundföretagets IT-miljö driftssätts i Genesis-ITs serverpark i Luleå. Modellen har visat sig vara särskilt effektiv och kostnadsbesparande för butikskedjor och franchisingföretag som ofta har många små enheter spridda över hela landet och stort behov av informationsutbyte med dessa. Bland Genesis-ITs kunder märks bland annat Electrolux Home, ELON- butikerna, Byggmax med flera fackhandelskedjor. Under sommaren har Genesis-IT tecknat ett ramavtal med elfackhandels- organisationen Elkedjan som innebär att kedjans 160 medlemsföretag erbjuds att lägga driften av sitt butiksdatasystem hos Genesis-IT. Förutom standardprogram-varor så som Office, mail och Internet, kommer de renodlade butikerna att hantera sin försäljning och bokföring i Fenix, ett affärsstödssystem som drivs och utvecklas av Genesis-IT. Erbjudandet bygger på tunna klienter installerade lokalt med applikationerna driftssatta i en central serverpark. En lösning som garanterar hög driftssäkerhet och minimal IT-adminstration i butikerna och som medför att även butiker som ännu inte är datoriserade, snabbt kan komma igång och arbeta i det nya systemet. Redan under hösten påbörjas pilotinstallationer och under 2003 kommer uppskattningsvis cirka 50 av Elkedjans butiker att gå över till Genesis- ITs ASP-lösning. Målet på sikt är att samtliga kedjans medlemsföretag ska arbeta i ett gemensamt butiksdatasystem. - Avtalet med Elkedjan bekräftar styrkan i vårt ASP-erbjudande och visar återigen att fackhandelskedjor och butiker kan uppnå betydande fördelar med att lägga ut sin IT-drift på en extern ASP-partner, säger Sven Wallgren, VD för Genesis-IT AB. Vi ser nu också nyttan av att som ledande ASP-leverantör i Sverige, förutom att kunna erbjuda standardprogramvaror så som affärsstödssystem, Office-paket m.m. också ha spjutspetsapplikationer för en rad olika intressanta branscher i vår portfölj av driftsatta programvaror, framhåller Sven Wallgen. - För att kunna erbjuda våra medlemsföretag bästa tänkbara konkurrensfördelar och service, är det avgörande för oss som kedja att arbeta i enhetliga system. Försäljningsdata, lagersystem och artikelregister måste fungera tillsammans både i butikerna och hos den centrala organisationen, säger Hans-Eric Peterson, VD för Svenska Elkedjan AB. Vi har under fyra år utvärderat olika tänkbara lösningar för att uppnå ett enhetligt IT-stöd för kedjans butiker. De goda referenserna tillsammans med det faktum att Genesis-IT har erfarenhet och förståelse för hur butikskedjor arbetar och vilka behov vi har, gjorde att vi till slut valde en ASP-lösning från Genesis-IT, avslutar Hans-Eric Peterson. För ytterligare information kontakta: Sven Wallgren, VD Genesis-IT AB, tel 0920-27 27 00, sven.wallgren@genesis-it.se Hans-Eric Peterson, VD Svenska Elkedjan AB, tel 0371-193 00, hans-eric.peterson@elkedjan.se Fakta om Genesis-IT Genesis-IT AB är en av Sveriges ledande ASP-leverantörer. Företagets affärsidé är att erbjuda en underhållsfri, flexibel och kostnadseffektiv IT-miljö för små och medelstora företag, en miljö som samtidigt ger användaren full mobilitet och innehåller såväl Genesis-ITs egna applikationer som standardprogramvaror. Genesis-IT grundades 1998 och har sitt huvudkontor i Luleå. Största ägare är VD Sven Wallgren och CTO Tommy Flink. Genesis-ITs aktie handlas sedan april 2000 inofficiellt på H&Q Tech Market. Mer information om Genesis-IT finns på www.genesis- it.se. Fakta om Elkedjan Elkedjan är en frivillig elfackhandelskedja med cirka 160 medlemsföretag runt om i Sverige. Kedjans huvudkontor finns i småländska Anderstorp där 50 medarbetare arbetar med inköp, marknadsföring, lager, service, offerter, tillverkning och ekonomi. Elkedjans medlemmar består av lokalt välkända och väl förankrade privatägda elföretag med elinstallationsrörelse och/eller butik. Elkedjebutikerna arbetar under gemensam profil, oftast tillsammans med det lokala företagets gamla etablerade namn. Mer information om Elkedjan finns på www.elkedjan.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/30/20020830BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/30/20020830BIT00060/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar