Market Notice 108/19 – Genesis IT AB's shares are traded excl. right to dividend May 10, 2019

Pending decision at the annual meeting on May 9, 2019, the shares will be traded excluding the right to dividend on May 10, 2019. The last trading day including the right to dividend will be May 9, 2019.

The dividend is SEK 0,54 per share.
The record date is May 13, 2019.
Information about the share:
Shortname: GENE
ISIN: SE0000661613
Orderbook-ID: 4113
CFI: ESVUFR
FISN: GENESIS/SH
Dividend; 0,54 SEK per share
Trading ex. Dividend from: May 10, 2019

Stockholm May 3, 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Bolagets verksamhet är att erbjuda kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora företag. Detta innefattar egenutvecklade applikationer, egenägda driftslösningar, standardprogramvaror, IT-konsulttjänster, hårdvara, support samt att idka därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar