Uppköpserbjudande

Report this content

”Stenvalls Trä AB (”Stenvalls”) har den 8 juni 2023 offentliggjort ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Genesis IT AB (publ) (“Genesis” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga aktier i Genesis till Stenvalls (“Erbjudandet”). Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 21 juli 2023 och avslutas omkring den 7 september 2023. Styrelsen kommer att utvärdera och offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet i enlighet med tillämpliga frister i takeover-regelverket.”

För att ta del av erbjudandet, se bifogat dokument.

Informationen är sådan som Genesis är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-08 08:30 CET.

Sven Wallgren
010 27 27 200
ir@genesis.se

Genesis IT AB

Norrsågsvägen 41, 972 54 LULEÅ

Tel 010 27 27 200,

E-post info@genesis.seInternet www.genesis.se

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar.

Genesis IT:s egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT- hantering. Bolagets huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för företag och kedjestrukturer. iFenix erbjuder förutom affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomifunktioner och beslutstöd även integrerad webb med e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd. Genesis IT grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå.