XL-BYGG kedjan förlänger avtal med Genesis IT

Efter en tids förhandlingar har Mestergruppen Sverige AB (ägare av varumärkena XL-BYGG, Bolist och Järnia) valt att förlänga sitt avtal med Genesis IT avseende iFenix affärssystem. Det nya avtalet sträcker sig fram till utgången av 2024 och befäster långsiktigheten i den relation parterna haft sedan 2009.

Det nya avtalet innebär vissa prisreduceringar för Mestergruppen och XL-BYGG kedjan totalt sett. Som en följd av ägarförändringarna där Mestergruppen AS förvärvat en majoritet av aktierna i XL-BYGG AB (namnändrat till Mestergruppen Sverige AB) kommer vidare vissa funktioner som tidigare hanterats i iFenix istället att hanteras i andra system. Vår bedömning är att utfallet av det nya avtalet ger en omsättningsminskning med ca 2 mkr per månad som en effekt av de förändrade avtalsvillkoren. Genesis IT ser samtidigt att de nya ägarförhållandena inom XL-BYGG kedjan öppnar möjligheter för att rikta erbjudandet även till Mestergruppens övriga varumärken.

- Vi är naturligtvis jätteglada över att få fortsatt förtroende att leverera till XL-BYGG. Vi har en lång relation och ett gott samarbete som började småskaligt med serverdrift 2009 och som sedan med åren utvecklats till att landa där vi är idag säger Tommy Flink, VD för Genesis IT. Vi ser också en potential i att kunna fortsätta attrahera såväl befintliga XL-BYGG butiker som nya kunder inom Mestergruppens sfär.

- Våra handlare är nöjda med systemet och med ett marknadsanpassat avtal känns det självklart för oss att fortsätta samarbetet med Genesis IT. Avtalet blir tillgängligt för alla våra handlare i XL-BYGG, BOLIST och Järnia och det finns möjlighet för fler att ansluta sig. Vi hade inte fått till detta avtal utan stöd av Mestergruppen i Norge som har stor kunskap på IT-området och erfarenhet av stora komplexa IT-förhandlingar. Detta är bara en i raden av synergier som vi kan göra mellan länderna, säger Tobias Erhardt, IT-chef för Mestergruppen Sverige AB.

 

Denna information är sådan information som Genesis IT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2020.

   

För ytterligare information, vänligen kontakta:Genesis IT AB (publ)

Anna Kinell, IR-ansvarig

E-post: ir@genesis.se

Tel: 010 27 27 311

 

Om Genesis IT AB

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar. Bolagets egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT- hantering. Huvudprodukten, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för företag och kedjestrukturer. iFenix erbjuder förutom affärssystems-funktioner (ERP), ekonomifunktioner och beslutstöd även integrerad webb med e-handelslösning och full mobilitet. Genesis IT grundades 1998, har cirka 35 anställda och huvudkontor i Luleå.

Taggar: