Genesys Conferencing lanserar helt automatiserade videokonferenstjänster

Genesys Video Center: Genesys Conferencing lanserar helt automatiserade videokonferenstjänster Genesys Conferencing lanserar Genesys Video Center, en helt automatisk videokonferenstjänst som kan bokas, hanteras, kontrolleras och övervakas av deltagarna själva vid behov och från sina egna datorer. Genesys Conferencing är verksamt i 20 länder och är världens största specialist inom integrerade multimediakonferenser. Genesys Video Center bygger på Genesys webbaserade mötes- och reservationssystem, som är kompatibelt med all tredjepartsutrusning för mottagning av ljud och bild, och även med alla nätverk oavsett om de är IP- eller ISDN-baserade. 20 procent av alla videokonferenser helt automatiserade år 2005 Trenden går oundvikligen mot helt automatiserade och kundkontrollerade videokonferenser. Detta syns redan i den audio- och webbaserade konferenssektorn. - Sedan vi lanserade världens första helt automatiserade audiokonferenstjänster 1989, har Genesys Conferencing varit en pionjär inom utvecklingen av användarkontrollerad konferensteknologi. Genesys Video Center är en logisk utveckling av detta koncept till marknaden för videokonferenser. Helt automatiserade videokonferenser torde stå för 20 procent av vår försäljning av videokonferenstjänster år 2005, säger Marc Taverner, verkställande direktör för Genesys Conferencings division för videokonferenser. - Marknaden för IP-baserade videokonferenstjänster börjar bli viktig och kan komma att uppgå till så mycket som en miljard US-dollar år 2006. Därför är vår kapacitet att hantera IP på samma sätt som vi kan hantera ISDN-baserade videokonferenser, från en enda plattform, en oerhörd möjlighet för oss. Komplexiteten, kostnaderna och hanteringen av flera plattformar kvarstår som de största hindren för en bredare användning av rumsbaserade videokonferenser. - Genesys Video Center tacklar dessa problem genom att tillhandahålla ett enda gränssnitt för användarna som därmed kan planera, starta och genomföra videokonferenserna oavsett vilken utrustning de använder. Vår forskning indikerar att framtiden för videokommunikation är en "sömlös" integrerad plattform med ett enda ställe där man hanterar och kontrollerar allt, inklusive både IP- och ISDN-baserad video. Genesys Video Center är ett innovativt och attraktivt erbjudande som exemplifierar denna framtida trend med en produkt som är tillgänglig redan idag, säger Paul Ritter, senioranalytiker för Collaboration Research, The Yankee Group. Genesys Video Center har utvecklats av Genesys Conferencing och är marknadens enda plattform som helt och hållet från den egna datorn kan hantera alla aspekter av en videokonferens, från bokning av rum och utskick av inbjudningar till övervakning och rapportering av konferenser. - Denna utveckling återspeglar Genesys vision av en konferensmarknad som är helt interoperabel och alltmer användarkontrollerad. Lanseringen av Genesys Video Center är ett logiskt steg mot denna vision, men kommer inte att stanna där. Videokonferenser kan framöver inkludera även t ex mobiltelefoner och handdatorer, säger Marc Taverner, verkställande direktör för Genesys Conferencings division för videokonferenser. - Vår ultimata vision är en integration av dessa videokonferenstjänster med våra automatiserade audio- och webbaserade tjänster, som skulle tillåta våra kunder att nyttja alla fördelar med Genesys Meeting Center i själva videokonferensen. Genesys har 1200 anställda i 20 olika länder världen över. Bolaget har huvudkontor i Montpellier, Frankrike, och ett kontor i Sverige med cirka 35 anställda (som också fungerar som nordiskt huvudkontor). Genesys är noterat vid både Euronext och den amerikanska teknikbörsen Nasdaq. Om Genesys Conferencing: Genesys Conferencing är världsledande inom integrerade multimediakonferenstjänster, med ett brett sortiment av virtuella mötestjänster och konferenstjänster. Genesys Conferencing har sitt huvudkontor i Frankrike med 1200 medarbetare vid dotterbolag i 20 länder i Nordamerika, Asien och Europa. Företaget finns representerat i Sverige med ett dotterbolag i Stockholm som har cirka 35 medarbetare. Genesys kontor i Oslo, Helsingfors och Köpenhamn leds från Stockholm. År 2002 omsatte Genesyskoncernen drygt 201 miljoner euro (cirka 1,85 miljarder kronor). I Norden har företaget cirka 4.500 kunder, som är verksamma inom bl a bank, finans, industri, media, politiska organisationer och intresseorganisationer. Antalet kunder världen över är 18 000. Genesys är noterat på den franska teknologibörsen Euronext och även på den amerikanska Nasdaq-börsen. För ytterligare information vänligen kontakta: Marc Taverner, CEO - Video Division Genesys Conferencing Tel: +44 1635 843027 E-post: marc.taverner@genesys.com Se även www.genesys.se eller www.genesys.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/16/20031216BIT00510/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/16/20031216BIT00510/wkr0002.pdf

Om oss

Genesys Conferencing är världens ledande oberoende specialist på virtuella konferenser över telefon, video, data och internet. Börsnoterade Genesys (Nasdaq och Nouveau Marché) tillhör världens mest snabbväxande och lönsamma bolag.

Dokument & länkar