Genesys Conferencing öppnar kontor i Finland

Genesys Conferencing öppnar kontor i Finland Genesys Conferencing, som levererar tele- och videokonferenstjänster för världsmarknaden, öppnade den 1 november ett kontor i Helsingfors, Finland för att betjäna sina finska kunder. Lokala medarbetare får ansvaret för bl a försäljning och kundkontakter medan administration, ekonomi, marknadsföring m m kommer att skötas från Genesys nordiska huvudkontor i Stockholm. Genesys Conferencing har 1600 anställda världen över och är världens största oberoende leverantör på den snabbväxande marknaden för virtuella mötestjänster (distansmöten över telefon, video, data och internet). Huvudkontoret ligger i Montpellier, Frankrike, medan den nordiska verksamheten sköts från Genesys kontor i Stockholm. Genesys har två kontor i Sverige (Stockholm och Göteborg) med sammanlagt cirka 35 anställda. Genesys har de senaste åren vuxit mycket snabbt (ökade omsättningen med cirka 95 procent förra året) och tillhör med en vinstmarginal på drygt 54 procent ett av världens mest lönsamma företag. Genesys är noterat vid både Euronext (tidigare Nouveau Marché) och den amerikanska teknikbörsen Nasdaq. Det finska kontoret har etablerats under hösten med officiell verksamhetsstart den 1 november. Lokal chef och ansvarig för lokal försäljning, kundkontakter o s v blir Anna Dalzon, en av de svenska försäljningscheferna som kommer att jobba utifrån Genesys nordiska huvudkontor i Stockholm och pendla till Finland. På plats finns också Tomas Mäki, Account Manager (kundansvarig) och han kommer inom kort att få sällskap av ytterligare kollegor. Administration, ekonomi, marknadsföring m m kommer att hanteras av Genesys Stockholmskontor. - Etableringen i Finland är följden av en efterfrågan på våra tjänster i Finland. Genesys har varit mycket lyckosamma i både Sverige och Danmark och vi ser ingen anledning till att så inte skulle vara fallet även i vårt östra grannland, med ett likartat närings- och affärsliv. Intresset för video- och telekonferenser växer lavinartat världen över, säger Madeleine Bardlow, verkställande direktör för Genesys Conferencing AB i Sverige. Om Genesys Conferencing: Genesys är ett internationellt företag som utvecklar och levererar mötestjänster över telefon, video, data och internet. Genesys är världens ledande oberoende specialist på mötestjänster och är verksamt på en marknad som växer mycket snabbt. Företaget har tack vare både en stark organisk tillväxt och flera större förvärv byggt en mycket stark position på världsmarknaden för konferenstjänster. Genesys Conferencing har sitt huvudkontor i Frankrike med 1600 medarbetare vid dotterbolag i 18 länder i Nordamerika, Asien och Europa. Genesys förvärvade nyligen amerikanska Vialog, Nordamerikas största oberoende telekonferensspecialist. Företaget finns representerat i Sverige med ett dotterbolag som har cirka 35 medarbetare vid kontoren i Stockholm och Göteborg (och är Sveriges nionde mest lönsamma IT-företag, enligt Affärsvärlden). Genesys kontor i Oslo och Köpenhamn leds från Stockholm. År 2000 omsatte Genesyskoncernen 92,4 miljoner euro (cirka 830 miljoner kronor) vilket var en ökning med cirka 95 procent från föregående år. Under det första kvartalet 2001 omsatte bolaget mer än 50 miljoner euro. Med en vinstmarginal på drygt 54 procent tillhör Genesys ett av världens mest lönsamma företag. I Norden har företaget cirka 4.500 kunder, som är verksamma inom bl a bank, finans, industri, media, politiska organisationer och intresseorganisationer. Genesys är noterat på den franska teknologibörsen Euronext, och i och med köpet av Vialog även på den amerikanska Nasdaq-börsen. För ytterligare information vänligen kontakta: Madeleine Bardlow, verkställande direktör Genesys Conferencing Sweden AB Tel: 0707 - 82 02 23 E-post: madeleine.bardlow@genesys.com. Se även vår hemsida: www.genesys.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00140/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00140/bit0002.pdf

Om oss

Genesys Conferencing är världens ledande oberoende specialist på virtuella konferenser över telefon, video, data och internet. Börsnoterade Genesys (Nasdaq och Nouveau Marché) tillhör världens mest snabbväxande och lönsamma bolag.

Dokument & länkar