Investor AB beställer virtuella mötestjänster från Genesys Conferencing AB

Investor AB beställer virtuella mötestjänster från Genesys Conferencing AB Genesys Conferencing AB har skrivit ett avtal med Investor enligt vilket Genesys kommer att leverera virtuella mötestjänster, såsom data- och telekonferenstjänster, åt Investor. Genesys Conferencing har 1600 anställda världen över och är världens största oberoende leverantör på den snabbväxande marknaden för virtuella mötestjänster (distansmöten över telefon, video, data och Internet). Det svenska dotterbolaget har 35 anställda. Det börsnoterade investmentbolaget Investor avser främst att använda tele- och datorkonferenser i både interna och externa möten. Ordervärdet är inte offentligt. Avtalet omfattar tjänsterna TeleMeeting och PowerShare. Investor har tillgång till tjänsterna dygnet runt, var företagets medarbetare än befinner sig. Även avseende support finns det tillgänglighet dygnet runt. TeleMeeting är en enkel, flexibel och kostnadseffektiv konferenslösning. Det är ett telefonmöte med ett eget telefonmötesnummer som aktiveras med en unik PIN-kod. Ingen förbokning behövs. Kundens egna telefonmötesnummer är tillgängligt dygnet runt, alla dagar på året. Deltagarna kan starta en konferens var de än befinner dig. TeleMeeting passar för de flesta mötessituationer, t ex avstämnings- och uppföljningsmöten vid projekt eller inom säljorganisationen, ledningsgruppsmöten, utbildningsmöten, kvartalsrapporter samt kundkontakter. PowerShare är automatiska datorkonferenser genom vilka man kan visa, dela eller förändra dokument tillsammans med andra mötesdeltagare. PowerShare är en interaktiv datorkonferens med många enkla funktioner som är mycket enkel att använda, oavsett antalet deltagare. Alla med internetanslutning kan delta. Med PowerShare kan man nå sina mötesdeltagare på ett effektivt sätt samtidigt som man sparar tid och minskar dina resekostnader. - Det är självfallet glädjande att få en så välrenommérat företag som Investor som kund. Detta samarbetsavtal är bara ett av flera som vi slutit de senaste månaderna - uppenbarligen börjar alltfler svenska företag att inse fördelarna med olika typer av virtuella mötestjänster; Inte minst de stora besparingar man kan göra i rese- och arbetstid samt resekostnader, säger Madeleine Bardlow, verkställande direktör för Genesys Conferencing AB. Genesys, med 1600 anställda i 18 olika länder världen över, förvärvade nyligen amerikanska Vialog, Nordamerikas största oberoende telekonferensspecialist. Genom köpet av Vialog blev Genesys världens största oberoende leverantör av konferenstjänster över telefon, video, data och Internet, en marknad som växer snabbt och som är mycket lönsam. Genesys har huvudkontor i Montpellier, Frankrike, och två kontor i Sverige med sammanlagt cirka 35 anställda. Genesys har de senaste åren vuxit mycket snabbt (ökade omsättningen med cirka 95 procent förra året) och tillhör med en vinstmarginal på drygt 54 procent ett av världens mest lönsamma företag. Genesys är noterat vid både Euronext (tidigare Nouveau Marché) och den amerikanska teknikbörsen Nasdaq. Om Genesys Conferencing: Genesys är ett internationellt företag som utvecklar och levererar mötestjänster över telefon, video, data och Internet. Genesys är världens ledande oberoende specialist på mötestjänster och är verksamt på en marknad som växer mycket snabbt. Företaget har tack vare både en stark organisk tillväxt och flera större förvärv byggt en mycket stark position på världsmarknaden för konferenstjänster. Genesys Conferencing har sitt huvudkontor i Frankrike med 1600 medarbetare vid dotterbolag i 18 länder i Nordamerika, Asien och Europa. Genesys förvärvade nyligen amerikanska Vialog, Nordamerikas största oberoende telekonferensspecialist. Företaget finns representerat i Sverige med ett dotterbolag som har cirka 35 medarbetare vid kontoren i Stockholm och Göteborg (och är Sveriges nionde mest lönsamma IT-företag, enligt Affärsvärlden). Genesys kontor i Oslo och Köpenhamn leds från Stockholm. År 2000 omsatte Genesyskoncernen 92,4 miljoner euro (cirka 830 miljoner kronor) vilket var en ökning med cirka 95 procent från föregående år. Under det första kvartalet 2001 omsatte bolaget mer än 50 miljoner euro. Med en vinstmarginal på drygt 54 procent tillhör Genesys ett av världens mest lönsamma företag. I Norden har företaget cirka 4 500 kunder, som är verksamma inom bl a bank, finans, industri, media, politiska organisationer och intresseorganisationer. Genesys är noterat på den franska teknologibörsen Euronext, och i och med köpet av Vialog även på den amerikanska Nasdaq-börsen. För ytterligare information vänligen kontakta: Madeleine Bardlow, verkställande direktör Genesys Conferencing Sweden AB Tel: 0707 - 82 02 23 E-post: madeleine.bardlow@genesys.com. Se även vår hemsida: www.genesys.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00140/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00140/bit0002.pdf

Om oss

Genesys Conferencing är världens ledande oberoende specialist på virtuella konferenser över telefon, video, data och internet. Börsnoterade Genesys (Nasdaq och Nouveau Marché) tillhör världens mest snabbväxande och lönsamma bolag.

Dokument & länkar