Svenska analytiker föredrar digitala nyheter

Report this content

Ny undersökning om börsbolagens kvartalsrapporter visar: Svenska analytiker föredrar digitala nyheter Svenska aktieanalytiker föredrar att få sina företags- och börsnyheter i digital form. Pressmeddelanden via e-post är mest populärt. Däremot får ytterst få analytiker först sin information via presskonferenser eller tidningarnas affärssidor. Det visar en undersökning utförd av Refina på uppdrag av Genesys Conferencing AB. Undersökningen gällde svenska analytikers kännedom, användning och totalinställning till börsbolagens olika sätt att informera om sina kvartalsrapporter. Undersökningen utfördes av undersökningsföretaget Refina på uppdrag av telemötestjänstföretaget Genesys Conferencing. Resultatet visar att 66 procent av svenska analytiker får information om börsbolags kvartalsresultat genom att få deras pressmeddelanden per e- post. Detta är den överlägset mest populära informationsmetoden. Näst mest vanligt är, något överraskande, börsbolagens egna hemsidor. Information via presskonferenser och tidningarnas affärssidor är inte alls vanligt, antagligen beroende på att nyheterna då redan uppfattas som gamla. 97 procent svarar ett de hört talas om att börsbolag informerar om sina kvartalsrapporter via telefon- eller Internetkonferenser. Mer än 90 procent av analytikerna har även deltagit i dylika konferenser även om de ännu inte är den primära informationskällan. Analytikerna ger bottenbetyg åt informationssättet "affärspressen/tidningarnas ekonomisidor" (endast tre procent är nöjda med detta), liksom åt "pressmeddelande via fax" (åtta procent nöjda). Bäst kvalitetsbetyg får informationssätten pressmeddelande via e-post (87 procent nöjda), presskonferens (70 procent nöjda) och telefon- och/eller Internetkonferens (70-77 procent nöjda). Bland de leverantörer som tillhandahåller telefon- och/eller Internetbaserade nyhetskonferenser är kännedomen om Genesys Conferencing klart högst. En annan slutsats som Refina drar är att tjänsten Financial Hearing idag är en mycket etablerad rapportform; 94 procent av de intervjuade analytikerna har deltagit mer än en gång (oftast på plats). Genesys har huvudkontor i Montpellier, Frankrike, och två kontor i Sverige med sammanlagt cirka 35 anställda. Genesys Conferencing har cirka 1500 anställda världen över. Genesys tjänster för virtuell gruppkommunikation inkluderar Genesys Meeting Center 2.1, som är den första mötesprodukten i världen som helt integrerar audio- och webbmöten via internet. Om Genesys Conferencing: Genesys är ett internationellt företag som utvecklar och levererar mötestjänster över telefon, video, data och internet. Genesys är världens ledande oberoende specialist på mötestjänster och är verksamt på en marknad som växer mycket snabbt. Företaget har tack vare både en stark organisk tillväxt och flera större förvärv byggt en mycket stark position på världsmarknaden för konferenstjänster. Genesys Conferencing har sitt huvudkontor i Frankrike med 1500 medarbetare vid dotterbolag i 18 länder i Nordamerika, Asien och Europa. Företaget finns representerat i Sverige med ett dotterbolag som har cirka 35 medarbetare vid kontoren i Stockholm och Göteborg. Genesys kontor i Oslo, Helsingfors och Köpenhamn leds från Stockholm. År 2001 omsatte Genesyskoncernen 212 miljoner euro (närmare två miljarder kronor) vilket var en ökning med cirka 17 procent från föregående år. I Norden har företaget cirka 4.500 kunder, som är verksamma inom bl a bank, finans, industri, media, politiska organisationer och intresseorganisationer. Genesys är noterat på den franska teknologibörsen Euronext och även på den amerikanska Nasdaq- börsen. För ytterligare information vänligen kontakta: Madeleine Bardlow, verkställande direktör Genesys Conferencing Sweden AB Tel: 0707 - 82 02 23 E-post: madeleine.bardlow@genesys.com. Se även vår hemsida: www.genesys.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT01420/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT01420/wkr0002.pdf

Dokument & länkar