Genetic Analysis stärker och framtidsäkrar organisationen

Report this content

Oslo, Norge, 31 Januari, 2023 – Genetic Analysis (”GA”), specialist på molekylär diagnostik, är glada att kunna meddela att GA stärker och framtidssäkrar organisationen inom affärsutveckling, försäljning och produktutveckling för att bättre positionerade kunna tillvarata möjligheterna på mikrobiommarknaden. Eftersom diagnostik nu är en viktig del av behandlingssystemet för gastroenterologiska störningar ser GA stor potential i att marknaden för mikrobiomdiagnostik kommer att fortsätta att öka snabbt under de kommande åren. Efter det nyligen regulatoriska godkännandet i USA av läkemedel som förändrar mikrobiomen ser GA en betydande ökad potential att lägga till flera nya markörer på GA-map®-plattformen.

Funktionen för affärsutveckling kommer inledningsvis att ha ett specifikt fokus på att bygga upp en verksamhet av GA-map®-plattformen för laboratorier i USA, men även fokusera på den betydande möjlighet som mikrobiomförändrande läkemedel utgör för GA som en aktör inom diagnostik.

GA är därför glada att meddela att GA:s CTO Kari Furu har tackat ja till den nya tjänsten som Head of Business and Product Development. Kari och GA:s utvecklingsteam har utvecklat världsledande innovativa produkter för GA, och dess produktutveckling inom IBD väckte nyligen stort intresse som finalist i Lyfebulbs och Bristol Myers Squibbs Innovation Challenge för att möta otillfredsställda behov inom IBD.

Vi är också glada att meddela ett tillägg till ledningsgruppen, Detlef Janke, som har tackat ja till tjänsten som Commercial Director. Detlef Janke har mer än 30 års erfarenhet av kommersiella och ledande befattningar inom diagnostikbranschen med företag som Bio-Rad, Axis-Shield och Gentian. Detlef är baserad i Tyskland och har arbetat för GA sedan 2015. Detlef kommer att fokusera på ytterligare kommersialisering av vår GA-map®-plattform.

GA är också glada att meddela att Pranvera Hiseni har tackat ja till tjänsten som Development Manager, som rapporterar till Head of Business and Product Development, där hon kommer att ansvara för GA:s utvecklingsprojekt. Pranvera har arbetat på GA:s utvecklingsavdelning med huvudfokus på plattformsutveckling och har även varit med och byggt upp HumGut-databasen, en omfattande samling av mänskliga tarmmetagenomer.

Efter genomförandet av omorganisationen kommer ledningsgruppen att bestå av följande personer:

  • Ronny Hermansen (CEO)
  • Eilert Aamodt (CFO)
  • Cristina Casén (Senior VP Clinical & Medical Affairs)
  • Lars Tiller (Head of Operations)
  • Kari Furu (Head of Business and Product Development)
  • Detlef Janke (Commercial Director)

I och med de nya organisationsförändringarna kommer CTO:s och CCO:s tidigare ansvarsområden hanteras av produkt- och mjukvaruutvecklingsteamet och det kliniska teamet. Den nya organisationen kommer att införas omedelbart.

Ronny Hermansen, VD Genetic Analysis, kommenterar:
"Det är glädjande att kunna meddela att Kari Furu och Detlef Janke har tackat ja till att ingå i GA:s ledningsgrupp med fokus på affärsutveckling och försäljning. Jag är också glad att meddela att Pranvera Hiseni har accepterat att ta en ledande roll i GA:s utvecklingsfunktion. GA ser den ökande medvetenheten kring vårt produktutbud och vår forskning inom mikrobiomområdet, och genom att fokusera på vår organisation kommer GA att ta en stark position på denna snabbt växande marknad. Anita Patel Jusnes, tidigare CCO, har accepterat en ny position inom läkemedelsindustrin och jag tackar henne för det enastående arbete hon har gjort för GA under de senaste åren, där hon har varit avgörande för kommersialiseringen av GA-map®."

Detta är en översättning av det engelska originalet. Om det finns någon inkonsekvens mellan den engelska och den svenska versionen ska den engelska versionen gälla.

För mer information om GA, vänligen kontakta:
Ronny Hermansen, VD
E-post: rh@genetic-analysis.com

Om Genetic Analysis
Genetic Analysis AS (GA) är ett vetenskapsbaserat diagnostiskt företag och en pionjär inom området mänsklig mikrobiom med mer än 10 års expertis inom forskning och produktutveckling. Den unika GA-map®-plattformen är baserad på en förinriktad multiplexmetod som är specialiserad för samtidig analys av ett stort antal bakterier i en reaktion. Testresultaten genereras med hjälp av den kliniskt validerade och banbrytande GA-map®-software algoritmen. Detta möjliggör omedelbara resultat utan behov av ytterligare bioinformatikarbete. GA:s vision är att bli det ledande företaget för standardiserade tarmmikrobiota-tester i världen, och GA har åtagit sig att hjälpa till att identifiera och återställa det mänskliga mikrobiomet genom sin toppmoderna teknik. GA har ett team av högt kvalificerade medarbetare med vetenskaplig bakgrund och kompetens inom bioinformatik, molekylärbiologi och bioteknik.

Mer information finns på Genetic Analysis hemsida: www.genetic-analysis.com

Intresserad av att läsa mer om GA:s produkter? Besök ga-map.com

Om HumGut:
En omfattande HumGut-mikrobiomdatabas som utvecklats och finansierats av Norges universitet för biovetenskap (NMBU) och GA med stöd från Norges forskningsråd. HumGut består av en samling av cirka 30 000 genomer, som täcker den breda mångfald av bakteriegenom som finns i människans tarm. Det unika med HumGut är att genomsamlingen har filtrerats mot nästan 6 000 metagenomer från friska människor, vilket har lett till att den i genomsnitt har klassificerat 95 % av alla Metagenomavläsningar, vilket gör den överlägsen alla andra genomsamlingar. En noggrann klassificering är avgörande för utvecklingen av riktade diagnostiska och terapeutiska metoder för tarmmikrobiota hos människor. Med en klassificeringsnoggrannhet på 95 % har HumGut nått milstolpen att kunna tjäna som referens i denna utveckling. GA och NMBU planerar att HumGut ska användas för metastudier av människans tarm för att göra upptäckter om förhållandet mellan mikrobiota och sjukdomar. För att underlätta detta kommer databasen att göras allmänt tillgänglig för all slags forskning inom ekosystemet för tarmmikrobiomet. Denna kraftfulla sökmotor används av GA för att identifiera nya signaturer för tarmen som vi kan koppla in i vår teknikplattform GA-map® för att utveckla nya innovativa diagnostiska markörer inom mikrobiomområdet.

*Hiseni P, Rudi K, Wilson RC, Hegge FT, Snipen L. HumGut: en omfattande prokaryotisk genomdatabas för människans tarm. samling av metagenomdata. Mikrobiom. 2021 Jul 31;9(1):165. doi: 10.1186/s40168-021-01114-w. PMID: 34330336