Genova emitterar ytterligare gröna seniora icke säkerställda obligationer 2024

Report this content

Genova Property Group AB (publ) (“Genova”) har idag framgångsrikt placerat ytterligare gröna seniora icke säkerställda obligationer om 100 Mkr med löptid till 9 september 2024 (”Gröna Ytterligare Obligationerna”) under sitt ramverk om totalt 750 Mkr med ISIN SE0014808820 (”Obligationerna”). Efter emissionen av de Gröna Ytterligare Obligationerna kommer ramverket att ha använts i sin helhet. De Gröna Ytterligare Obligationerna kommer att emitteras till ett pris om 101,534 procent av nominellt belopp motsvarande en kupong om 3-månaders STIBOR plus cirka 395 baspunkter.

Genova avser att ansöka om upptagande till handel av de Gröna Ytterligare Obligationerna på sustainable bond list vid Nasdaq Stockholm. Nettolikviden från emissionen av de Gröna Ytterligare Obligationerna kommer att användas i enlighet med Genovas gröna finansiella ramverk.

Nordea Bank Abp har varit ”sole arranger” och ”bookrunner” i samband med emissionen av de Gröna Ytterligare Obligationerna. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har varit legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2021 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 7,1 Mdkr med en uthyrbar yta om cirka 243 000 kvm samt innehade 6 782 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan den 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 otober 2021 kl 17.40 CEST.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se

Prenumerera

Dokument & länkar