Genova har ingått nya finansieringsavtal om cirka 3 200 Mkr

Report this content

Genova Property Group AB (publ) har ingått nya finansieringsavtal med Swedbank AB (publ) om totalt 3 200 Mkr, varav 350 Mkr utgörs av en revolverande kreditfacilitet. De nya faciliteterna  hänför sig till Genovas befintliga förvaltningsportfölj och omfattar totalt 43 fastigheter. Refinansieringen stärker även Genovas likviditet med närmare 170 Mkr. De nya finansieringsavtalen sträcker sig till slutligt förfall i maj 2027, med en genomsnittlig kapitalbindningstid om cirka 4 år.

 

De nya finansieringsavtalen är baserade på Genovas gröna ramverk och kan konverteras till grön finansiering när förvaltningsfastigheter blir miljöcertifierade, vilket är i linje med Genovas hållbarhetsmål.

 

”De nya finansieringsavtalen innebär att vi refinansierar en betydande del av lånestocken, med lång kapitalbindning och till förmånliga villkor som sänker Genovas totala finansieringskostnader. Att vi kan genomföra denna framgångsrika refinansiering i nuvarande marknadsläge är både glädjande och viktigt för Genova. Affärsmodellen med stabila kassaflöden från vår förvaltningsportfölj ger oss en god grund för bra finansieringsvillkor, liksom vårt intensifierade arbete med miljöcertifiering av både fastigheter och projekt som vi utvecklar för långsiktig egen förvaltning”, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 december 2021 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 8,0 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 276 000 kvm samt innehade 7 000 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

 

 

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se

 

Prenumerera

Dokument & länkar