Genova hyr ut närmare 4 500 kvm med ett totalt hyresvärde om cirka 6 Mkr

Report this content

Genova förvärvade i maj 2021 projektfastigheten Söderhällby 1:9 i Uppsala om totalt cirka 14 000 kvm uthyrbar yta för lager och logistik. Sedan förvärvet har Genova framgångsrikt genomfört ett antal strategiska uthyrningar om cirka 4 500 kvm med ett årligt hyresvärde om cirka 6 Mkr. Totalt är per idag närmare 7 000 kvm uthyrt i fastigheten med ett årligt hyresvärde om cirka 8,3 Mkr.

 

”Det är mycket glädjande att vi tidigt i projektet har lyckats teckna ett flertal hyresavtal. Vi ser fortsatt hög efterfrågan på moderna och effektiva lokaler i detta expansiva område i Uppsala”, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova.

 

Fastigheten kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver och beräknas stå klar i juni 2022.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2021 kl.13.00 CEST.
 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2021 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 7,1 Mdkr och en uthyrbar yta om cirka 243 000 kvm samt innehade 6 782 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

 

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se

 

 

Prenumerera

Dokument & länkar