Genova Property Groups årsredovisning 2018

Årsredovisningen för 2018 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats: www.genova.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

CFO, Edvard Schéele, telefon 070-399 69 90, edvard.scheele@genova.se

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 december 2018 ägde bolaget fastigheter till ett värde om drygt 2,6 miljarder kronor och en uthyrbar yta om 136 015 kvm samt innehade 4 984 bostadsbyggrätter.

Avanza Bank är bolagets certified adviser.

Email – corp@avanza.se, telefon – 08-409 421 20  

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande 12 april 2019 kl 13.00 CET.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se

Om oss

Genova Property Group äger och utvecklar fastigheter med fokus på Stockholm och Uppsala samt utvecklar boenden i form av bostadsrätter och hyresrätter. För närvarande uppgår förvaltningsportföljen till cirka 80 000 kvm kommersiella lokaler . Totalt ligger 200 bostäder för närvarande i produktion och i byggrättsportföljen ligger cirka 800 kommande bostadsrätter och cirka 1 000 hyresrätter.

Prenumerera