Genovis AB anställer CFO

Genovis har anställt Johny Humaloja som CFO. Humaloja tillträder sin tjänst i augusti och kommer att ansvara för Genovis ekonomistyrning och löpande ekonomiska rapportering. 

Johny Humaloja har lång erfarenhet av ekonomistyrning och ledning främst inom bioteknik. Han har tidigare arbetat som ekonomichef på internationella läkemedelsbolag som Biogen och Boston Scientific. På Biogens produktionsanläggning i North Carolina USA, där tillverkning sker av biologiska läkemedel, arbetade Johny Humalojasom Plant Controller.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel. Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. 

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, certifiedadvisor@penser.se, tel 08-463 83 00.

Om oss

Genovis utvecklar och säljer unika enzym i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget Genovis Inc. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar