Genovis årsredovisning 2021 publicerad

Report this content

Genovis årsredovisning 2021 finns nu tillgänglig på svenska och engelska på vår webbplats

För att läsa eller ladda ner årsredovisningen på svenska följ länken:

https://investor.genovis.com/wp-content/uploads/genovis-ar-2021-sv.pdf

För att läsa eller ladda ner årsredovisningen på engelska följ länken:

https://investor.genovis.com/wp-content/uploads/genovis-ar-2021-en.pdf

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: +46 (0)70-276 46 56 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kunddriven innovation utveckla och erbjuda verktyg för utveckling av framtidens läkemedel. Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes™ över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Koncernen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc. (USA). Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, certifiedadviser@penser.se, tel: 08-463 83 00.

Prenumerera