Genovis erhåller order värd ca 13 miljoner kronor

Report this content

Genovis har fått en order på SmartEnzymes som ska användas i tillverkningsprocessen för ett biologiskt läkemedel. Detta är ett nytt applikationsområde för bolagets produkter. Ordern är ett resultat av ett positivt utfall från den utvärderingsstudie som genomfördes hos ett globalt biopharmabolag under inledningen av 2019. Kunden avser att implementera Genovis enzym för produktion av en läkemedelskandidat för en klinisk fas 1 studie. 

Eftersom ordern avser produktion av läkemedel för en klinisk fas 1 studie kommer utfallet av denna studie avgöra potentiella intäktsströmmar framöver.  När i tiden ytterligare intäkter kan komma är svårbedömt och kopplat till framgång i kundens kliniska projekt. För den händelse att Genovis erhåller återkommande beställningar som ett resultat av kundens ökade efterfrågan har bolaget förberett nödvändig leveranskapacitet. Med nuvarande produktionsplan kommer ordern att levereras under andra halvåret 2019. I samband med produktionsstart kommer Genovis erhålla en delbetalning motsvarande halva ordervärdet.

-       Det är en väldigt fin kvalitetsstämpel på Genovis när vi får förtroende från globala biopharmabolag att producera enzym för kritiska tillverkningssteg vid produktion av biologiska läkemedel för kliniska studier. Det visar tydligt att vi uppfattas som en pålitlig innovatör och producent av högkvalitativa enzym som också kan ha höga kundvärde för nya applikationsområden inom biopharmaindustrin, säger Fredrik Olsson vd Genovis.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel. Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. 

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, certifiedadvisor@penser.se, tel 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Genovis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar