Genovis flyttar till nya lokaler

Genovis och det helägda dotterbolaget GeccoDots gör gemensam sak och flyttar i september från sina lokaler i Lund respektive Malmö till nya lokaler på Medicon Village, Lund.

-        De nya lokalerna är ideala för vår verksamhet och konceptet Medicon Village öppnar för inspirerande möten mellan akademi, ny teknik och företag. I gränsöverskridande möten mellan spetskunskap och företagsbyggande föds ofta oväntade idéer, säger Genovis vd Sarah Fredriksson.

För ytterligare information kontakta: Sarah Fredriksson, vd Genovis AB Tel: 046-10 12 35 e-post: sarah.fredriksson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym (proteinportföljen) i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning.

Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North och Thenberg fondkommission är Certified Adviser åt Bolaget, tel 031-745 50 00 

Prenumerera

Dokument & länkar