Genovis förstärker sin marknadsorganisation i USA

Report this content

Genovis har anställt Kevin Cook som Senior Application & Market Area Manager i dotterbolaget Genovis Inc.  Kevin Cook har 20 års erfarenhet av masspektrometri från både läkemedels- och teknologiindustrin. De senast 10 åren har Kevin arbetat med marknadsföring och försäljning av instrument, förbrukningsvaror och reagens för masspektrometri, vilket sammanfaller väl med marknaden för Genovis produkter. 

-       Jag är väldigt glad att Kevin har valt att arbeta tillsamman med Genovis och vårt växande team av kvalificerade och innovativa medarbetare. Kevin kommer att bidra med erfarenhet, unik kompetens och ett stort nätverk efter många år i branschen. Han kommer att fortsätta arbetet med att stärka Genovis affärsmodell som bygger på djup teknisk förståelse för kundens behov vilket ytterligare kommer att stärka vårt varumärke och innovationskraft.

-       Jag är ser med spänning fram emot att få börja på Genovis, ett tekniskt orienterat företag med överlägsna produkter, säger Kevin Cook.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel.  Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. 

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning av enzymprodukterna på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, tel 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Genovis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar