Genovis huvudägare har minskat sitt innehav i Genovis

Genovis styrelse har idag fått kännedom om att en aktiepost bytt ägare. Säljaren är bolagets störste ägare tillika styrelseledamot i Genovis, Mikael Lönn. Aktieposten på 2 500 000 aktier motsvarar cirka 20 procent av Lönns innehav. Efter försäljningen uppgår Lönns innehav i Genovis till 9 990 653 aktier vilket utgör cirka 16 procent av bolagets aktier och röster. Det innebär att Lönn även efter transaktionen kvarstår som bolagets störste ägare. 

I en kommentar till bolaget säger Lönn:

-       Jag har följt Genovis sedan 2011 och kan med glädje konstatera att bolaget utvecklats fantastiskt fint på senare tid. Jag förväntar mig att den positiva utvecklingen håller i sig och jag har för avsikt att fortsätta mitt ägarengagemang även om jag nu av personliga skäl säljer av en del av mitt innehav.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel. Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. 

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, certifiedadvisor@penser.se, tel 08-463 83 00.

Om oss

Genovis utvecklar och säljer unika enzym i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget Genovis Inc. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar