• news.cision.com/
  • Genovis AB/
  • Genovis ingår exklusivt licensavtal med Selecta Bioscience för utveckling och kommersialisering av ett nytt antikroppsklyvande enzym inom genterapi och autoimmuna sjukdomar

Genovis ingår exklusivt licensavtal med Selecta Bioscience för utveckling och kommersialisering av ett nytt antikroppsklyvande enzym inom genterapi och autoimmuna sjukdomar

Report this content

Genovis beviljar Selecta en exklusiv licens för att utveckla och kommersialisera ett nytt patentsökt antikroppsklyvande enzym, Xork, som en potentiell förbehandling vid genterapi och inom autoimmuna sjukdomar.

Sammanfattning av avtalsvillkoren:

  • Genovis erhåller förskottsbetalning och tidiga milstolpsbetalningar om 6 MUSD och har rätt att erhålla upp till 598 MUSD i utvecklings-, regulatoriska och kommersiella milstolpsbetalningar. Genovis erhåller tvåsiffrig royalty på försäljning av Xork.
  • Genovis behåller rättigheterna till Xork enzymet inom alla övriga applikationer för att fortsatt stödja kärnverksamheten med innovativa enzymatiska verktyg inom preklinikisk läkemedelsutveckling, diagnostik och bioprocessapplikationer.

Genovis AB (GENO), ett innovativt världsledande enzymbolag, och Selecta Biosciences (NASDAQ: SELB), ett biotechbolag som erbjuder den kliniskt validerade platformen ImmTOR™ för att utveckla behandlingar som selektivt undviker oönskad immunrespons, meddelar idag att de ingår ett strategiskt licensavtal för klinisk utveckling av ett nytt antikroppsklyvande enzym.Samarbetet avser att kombinera Genovis nyutvecklade IgG-specifikaXorkproteasmed Selectas ImmTOR platform för att både möjliggöra genterapi för patienter med neutraliserade antikroppar samt som behandlingsmetod förantikroppsmedieradeautoimmuna sjukdomar.

Specifika IgG proteaser upptäcks ofta i bakterier som infekterar människor och neutraliserande antikroppar mot dessa är därför vanligt förekommande hos patienter.Xork upptäcktes i en undergrupp av streptokocker som inte infekterar människoroch denprekliniska data som har genererats hittills visar tydligt att det finnsmycket låga nivåer av antikroppar mot enzymet hos människor och att det behåller sin IgG specifika aktivitet i serum.

Neutraliserande antikroppar mot adenovirusvektorer (AAV) hos patienter är ett stort problem inom AAV baserad genterapi. I dagsläget är neutraliserande antikroppar mot AAV ett exkluderingskriterie och 40% eller fler av de patienter som skulle kunna hjälpas av genterapi kan inte få behandling. Hos de patienter som kan behandlas bildas neutraliserande antikroppar mot AAV efter genomgången genterapibehandling, vilket utesluter uppföljande behandlingar som kan behövas för att bibehålla terapeutisk effekt. Kombinationen av Xork enzymet och ImmTOR har potential att förhindra de neutraliserande antikropparnas negativa inverkan på gentarpibehandling och därmed ge fler patienter möjlighet att få behandling, både de som har neutraliserande antikroppar mot AAV samt de som behöver uppföljande behandlingar. Den unika kombinationen av Xork och ImmTOR har potential att lösa två av de största begränsingarna för genterapier idag.

IgG proteaser från bakterier är immunogena och ger upphov till antikroppssvar hos patienter efter behandling. Befintliga IgG proteaser kan endast administreras vid ett tillfälle på grund av det starka immunsvaret mot själva enzymet. ImmTOR har potential att reducera immunogeniciteten av Xork och därmed göra det möjligt att ge flera doser av enzymet. Detta är en viktig aspekt för att kunna administrera IgG proteaser till patienter med antikroppsmedierade autoimmuna sjukdomar.

  • Samarbetet med Genovis är ett viktigt steg för att expandera vår pipeline av nya behandlingar i kombination med vår plattform ImmTOR. Vår prekliniska genterapidata indikerar att ImmTOR har potential att öka transgent uttryck och effekt, samt möjliggöra upprepade behandlingar genom att förhindra utveckling av neutraliserande antikroppar, vilket kan leda till säkrare och mer effektiv genterapibehandling. Partnerskapet mellan Selecta och Genovis fokusera på de patienter som inte är behandlingsbara på grund av neutraliserande antikroppar mot AAV. Kombinationen av ImmTOR och Xork har potential att göra avancerade genterapier tillgängliga för betydligt fler behövande patienter, säger Carsten Brunn, Ph.D., president and chief executive officer of Selecta   
  • Vi är mycket glada över vårt partnerskap med Selecta som ger oss möjlighet att expandera inom genterapiområdet för att göra genterapier tillgängliga för fler patienter. IgG proteasersom behandlingsmetodhar visat lovande resultat, men samtidigt är problemet med antikroppssvar mot själva enzymet utmanande. Vi är övertygande om att Selectas ImmTOR plattform, som är designad för att behandla oönskad immunrespons, i kombination med vårt nya Xork enzym har potential att dramatiskt öka antalet patienter som kan behandlas, både inom genterapi och autoimmuna sjukdomar, säger Fredrik Olsson, vd i Genovis AB

Om Selecta Bioscience, inc.
Selecta Biosciences Inc. (NASDAQ: SELB) är ett bioteknologiskt bolag i klinisk fas som med platformen ImmTOR utvecklar behandlingar som undviker oönskad immunrespons. ImmTOR har visats kunna reducera immunrespons mot immunogena proteiner och har potential att förstärka effekten av biologiska läkemedel, vilket inkluderar att kunna ge flera doser av genterapier samt att kunna återställa kroppens självtolerans vid autoimmuna sjukdomar. Selecta har flera läkemedelsprojekt under utveckling som fokuserar på behandlingar med enzymer, genterapier och autoimmuna sjukdomar. Selecta har sitt huvudkontor i Boston, MA, USA. För mer information se www.selectabio.com.

Denna information är sådan som Genovis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-21 14:00 CET.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: +46 (0)70-276 46 56 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kunddriven innovation utveckla och erbjuda verktyg för utveckling av framtidens läkemedel. Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes™ över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Koncernen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc. (USA). Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, certifiedadviser@penser.se, tel: 08-463 83 00.

Prenumerera