Genovis lanserar GlycOCATCH™ för upprening av O-glykosylerade proteiner

Genovis utökar sin produktportfölj och lanserar GlycOCATCH™ som är den första produkten i bolagets nya produktkategori för proteinupprening. Produkten kommer att introduceras på Protein Engineering Summit (PEGS) i Boston i slutet på april men försäljningen inleds redan idag. 

Med GlycOCATCH utvidgar nu Genovis sitt redan unika erbjudande av produkter inom O-glykanfältet och befäster sin roll som innovatör på marknaden. Den nya produkten, GlycOCATCH, är ett verktyg för snabb, enkel och specifik upprening av proteiner eller peptider och riktar sig till läkemedels- och diagnostikbolag samt universitet som arbetar med O-glykosylerade proteiner. Både biologiska läkemedel och olika typer av biomarkörer är ofta O-glykosylerade vilket är utmanande när man vill särskilja och analysera just denna typ av protein. GlycOCATCH är designad för att underlätta analyserna, något som har efterfrågats av både industrin och regulatoriska myndigheter.

-   Responsen på våra befintliga produkter inom O-glykan-segmentet har varit mycket positiv och med GlycOCATCH ser vi fram emot att få bidra till att ytterligare underlätta för nya svar på analytiska frågor både från läkemedelsindustrin och akademin, säger Fredrik Olsson, vd i Genovis.

För mer information om GlycOCATCH: www.genovis.com/glycocatch 

Mer om O-glykaner och GlycOCATCH

 Det finns två huvudtyper av glykaner (sockerkedjor) som sitter på proteiner: N-glykaner och O-glykaner. O-glykaner är svårare att analysera eftersom de fäster mer obestämt till proteiner samtidigt som det saknas samma vertygslåda som för N-glykaner för att analysera dem. Många humana proteiner innehåller O-glykaner och forskning tyder på att de har en stor betydelse för biologiska processer. En viktig del vid analys av proteiner och glykosykering är själva provberedningen. Med GlycOCATCH adderar Genovis en produkt för sk affinitetsupprening av proteiner som är O-glykosylerade. Dessa typer av proteiner förekommer bland proteinläkemedel och i naturen, tex kan dessa proteiner vara viktiga biomarkörer i blodet. Genom att kunna rena fram dessa proteiner på ett enkelt och snabbt förbättras känsligheten vid tex mass-spektrometrisk analys.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel.  Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. 

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning av enzymprodukterna på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, tel 08-463 83 00.

.

Om oss

Genovis utvecklar och säljer unika enzym i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget Genovis Inc. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar