Genovis  lanserar  SialEXO® 23 för förbättrad glykananalys

Report this content

Idag expanderar Genovis portföljen av SmartEnzymes med lanseringen av SialEXO 23. Det nya enzymet SialEXO 23 kan användas vid studier av en viss typ av glykaner på biologiska läkemedel.  

Majoriteten av biologiska läkemedel är glykoproteiner och uppsättningen av glykaner, såsom sialinsyra, är av stort intresse för biopharmabolag eftersom det kan påverka funktion och cirkulationstid av läkemedlet. Den nya produkten SialEXO 23 är ett specifikt enzym som helt klyver bort α2-3 länkade sialinsyror och som kan användas för att studera glykanprofiler på biologiska läkemedel.   

-  Glykaners betydelse för kvalitet och säkerhet vid utveckling av biologiska läkemedel är ett växande område inom biopharmaindustrin och vi har sett ett ökande intresse för att studera just sialinsyror. SialEXO 23 gör det möjligt för våra kunder att mer effektivt mäta förekomsten av sialinsyror med befintliga analysinstrument, säger Fredrik Olsson, VD Genovis AB.   

SialEXO 23 är den första produkten Genovis lanserar 2019. Produkten kommer att presenteras på den årliga konferensen för American Society for Mass Spectrometry (ASMS) i Atlanta, Georgia som pågår under 2-6 juni.   

Mer information om SialEXO 23:   https://www.genovis.com/products/enzymes-for-o-glycans/sialexo/ 

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel. Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. 

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, certifiedadvisor@penser.se, tel 08-463 83 00.

Prenumerera

Dokument & länkar