Genovis och GlycoT Therapeutics ingår licensavtal för ny plattform inom antikroppsmärkning

Report this content

Licensieringen av bolagens patenterade teknologier innebär att Genovis och GlycoT Therapeutics (”Glyco T”) kan sälja, marknadsföra och utveckla nya enzymatiska arbetsflöden för applikationer inom forskning, diagnostik och läkemedelsutveckling.

Avtalen innebär att Genovis licensierar teknologi från GlycoT och samtidigt utlicensierar enzymteknologi till GlycoT. Licensieringen av teknologier möjliggör för bolagen att erbjuda väsentligt förbättrade enzymbaserade metoder och arbetsflöden för att öka användandet av specifik antikroppsmärkning för flera applikationsområden inom forskning, diagnostik och läkemedelsmarknaderna.

Märkning av antikroppar används ofta och i många applikationer inom life science. Det finns en ökad efterfrågan av stabila, robusta och specifika teknologier och arbetsflöden för antikroppsmärkning inom forskning, diagnostik och läkemedelsmarknaderna, där antibody-drug conjugates ingår. Märkning av antikroppar har traditionellt gjorts genom kemiska metoder som kan ge varierande inmärkning och kräver omfattande optimering för varje antikropp som ska märkas. Genom att använda specifika enzym för antikroppsmärkning kan många problem med kemisk märkning undvikas. Kombinationen av teknologierna från Genovis och GlycoT har potentialen att väsentligt förbättra kvalité, reproducerbarhet och produktivitet inom antikroppsmärkning.

- Jag är väldigt glad över samarbetet med GlcyoT och möjligheten att kombinera deras lovande enzymbaserade märkningsteknologi och kompetens med Genovis SmartEnzymes™ och vår erfarenhet inom enzymdrivna arbetsflöden för life science marknaderna. Jag ser fram emot att bredda vårt produktutbud tillsammans med GlycoT och fortsätta expansionen av vår kundbas inom bioharma, diagnostik och forskning, säger Fredrik Olsson, vd Genovis.

- På GlycoT är vi mycket glada för möjligheten att samarbeta med Genovis för att utforska områden inom glykanmedierad och specifik inmärkning av antikroppar. Genom att kombinera våra komplementerade teknologier och expertis hoppas vi kunna expandera verktygslådan för forskare och snabba på utveckling av effektivare diagnostiska metoder och behandlingar, säger Lai-Xi Wang, vd och grundare, GlycoT Therapeutics. 

 

Om GlycoT Therapetics (www.glycot.com). GlycoT Therapeutics arbetar med enzymatisk glykanmodifiering som en teknologiplatform for specifik inmärkning av antikroppar. Företaget applicerar sin innovativa teknologiplatform för att optimera glykanstrukturer på therapeutiska antikroppar och för att producera homogena antibody-drug conjugates för behandling av indikationer inom cancer, inflammation och infektionssjukdomar.  

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: +46 (0)70-276 46 56 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kunddriven innovation utveckla och erbjuda verktyg för utveckling av framtidens läkemedel. Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes™ över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Koncernen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc. (USA). Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, certifiedadviser@penser.se, tel: 08-463 83 00.

Prenumerera

Dokument & länkar