Genovis styrelse föreslås utökas vid årsstämman 2019

Report this content

Valberedningen föreslår att Genovis styrelse utökas vid årsstämman 2019. Det sker genom nyval av två ledamöter, Lotta Ljungqvist och Håkan Wickholm. 

Lotta Ljungqvist är vd för GE Norden och Testa Center i Uppsala. Hon har tidigare varit vd för IMED AB och global chef för BioProcess R & D i GEHC Life Science samt innehaft flera projektledande positioner hos Pharmacia Corp & Pharmacia & Upjohn. Lotta sitter i styrelsen för Vinnova, SwedenBio, AmCham Sweden och Atlas Antibodies AB. 

Håkan Wickholmarbetar i egen konsultverksamhet. Han har 30 års erfarenhet från ledande befattningar i internationella läkemedels- och bioteknikbolag. Håkan har arbetat som CBO (Chief Business Officer) och vd för Lytix Biopharma samt i olika ledningsbefattningar för AstraZeneca varifrån han har stor internationell erfarenhet från strategiformulering, affärsutveckling och kommersialisering.    

- Vi är mycket glada över att kunna föreslå årsstämman två så erfarna och kunniga personer till Genovis styrelse. Bolaget befinner sig i en dynamisk fas med nya och spännande utmaningar inför framtiden. Att vi nu kan lämna förslag på två kandidater med kompetenser som kompletterar och förstärker styrelsen ser vi som mycket värdefullt, säger Mikael Lönn, valberedningens ordförande.

Den nya styrelsen som föreslås årsstämman är: Omval av Mårten Winge, Kenth Petersson,Lena Söderström, Peter Hein och Mikael Lönn samt nyval av Lotta Ljungqvist och Håkan Wickholm.

Lena Mårtensson Wernrud har avböjt omval.

Valberedningen föreslår omval av Mårten Winge till styrelsens ordförande.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel. Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. 

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, certifiedadvisor@penser.se, tel 08-463 83 00.

Prenumerera

Dokument & länkar