Genovis styrelse föreslås utökas vid årsstämman 2021

Report this content

Valberedningen föreslår att Genovis styrelse utökas med en ledamot vid årsstämman 2021 genom nyval av Steve Jordan.

Steve Jordan är född 1953 och bosatt i Storbritannien. Han är verksam som konsult för flera bolag som utvecklar nya teknologier och material för life-science industrin. Tidigare erfarenheter inkluderar bl.a. Chief Scientific Officer och Senior Director R&D Chemistry på Biotage under åren 2005-2020. Dessförinnan Head of Business Development på CombiPure UK, Director Analytical of sciences, compound management och instrument development på Millennium UK samt Section Leader for High Throughput Medicinal Chemistry på Roche Discovery Welwyn. Steve har inga övriga styrelseuppdrag och är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Den nya styrelsen som föreslås årsstämman är: Omval av Torben Jørgensen, Lotta Ljungqvist, Mikael Lönn och Kenth Petersson samt nyval av Steve Jordan.

Valberedningen föreslår omval av Torben Jørgensen till styrelsens ordförande.

Genovis valberdning består av:

Mikael Lönn (ordförande)

TIN Fonder representeras av Erik Sprinchorn, Portföljförvaltare

Andra AP-fonden representeras av Johan Sjöström, Portföljförvaltare

Aktia Fondbolag AB representeras av Markus Lindqvist, Direktör Aktia Kapitalförvaltning AB 

För mer information vänligen kontakta:

Mikael Lönn, valberedningens ordförande | 070-679 13 13 | mikael@lonn-ab.se

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel. Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. 

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, certifiedadvisor@penser.se, tel 08-463 83 00.

 

Prenumerera

Dokument & länkar