Genovis tecknar distributionsavtal i Indien

Genovis fortsätter sin expansion i Asien och har tecknat ett distributionsavtal med Allianz Bioinnovation för den indiska marknaden. Avtalet omfattar Genovis nuvarande och kommande produktsortiment.

Den indiska marknaden har växt kraftigt de senaste åren och den totala bioteknikmarknaden i Indien uppskattas till 11 miljarder USD varav 64 procent är inriktad på biologiska läkemedel. Tillväxten i marknaden drivs av den starka utvecklingen av vacciner och biologiska läkemedel.

-       Den indiska marknaden präglas av starkt tillväxt inom biologiska läkemedel, framförallt segmentet av generiska biologiska läkemedel, så kallade biosimilars. Detta är ett marknadssegment där våra produkter har tydliga fördelar för en effektiv kvalitetskontroll under både utveckling och produktion av läkemedel. Den indiska marknaden är utmanande att hantera med direktförsäljning och därför ser vi fram emot att fortsätta utveckla den för Genovis produkter tillsammans med en kvalitetsleverantör som Allianz Bioinnovation, framhåller Fredrik Olsson, vd.

Allianz Bioinnovation har etablerat en stark ställning som leverantör av produkter till biopharmaindustrin i Indien och 70 procent av deras kunder är läkemedelsbolag som arbetar med biologiska läkemedel där huvuddelen av Genovis kunder befinner sig.

-       Den indiska marknaden utvecklas fortlöpande och avtalet med Genovis i kombination med våra produkter säkerställer att Allianz Bioinnovation kan möta de växande behoven inom branschen. Vi ser mycket positivt på vårt samarbete med Genovis och kommer att fortsätta växa tillsammans med Genovis och vår utökade produktportfölj, kommenterar Sanjay Solanki, medgrundare och chef för Allianz Bioinnovation.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel.  Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. 

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning av enzymprodukterna på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, tel 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Genovis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2017.

Om oss

Genovis utvecklar och säljer unika enzym i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget Genovis Inc. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar