Genovis tecknar distributionsavtal med FUJIFILM Wako Pure Chemical för marknaderna Japan, Singapore och Taiwan

Genovis har tecknat ett distributionsavtal med FUJIFILM Wako Pure Chemical för marknaderna Japan, Singapore och Taiwan. Avtalet inkluderar distribution av nuvarande och kommande SmartEnzymes och öppnar upp för Genovis att marknadsföra och sälja produkter till fler forskare och läkemedelsutvecklare i regionen.

FUJIFILM Wako Pure Chemical är ett väletablerat bolag på dessa marknader och har över 1500 anställda som arbetar med tillverkning och distribution av laboratoriekemikalier, specialkemikalier och kliniska reagens för diagnostik. Med kunskap i de lokala språken kommer ett dedikerat team av specialister från FUJIFILM Wako Pure Chemical att distribuera och marknadsföra Genovis produkter. Genovis SmartEnzymes passar väl in med de produkter som erbjuds av FUJIFILM Wako Pure Chemical, som har välutvecklade försäljningskanaler till forsknings- och analysavdelningar på stora biopharmabolag.

-       Genom att samarbeta med FUJIFILM Wako Pure Chemical får vi en erfaren partner och en väletablerad leverantör till biopharmaindustrin. Företaget känner väl till marknaden för enzymatiska reagens för forskning, utveckling och kvalitetssäkring. Därutöver har FUJIFILM Wako Pure Chemicals ambitionen att erbjuda kontraktstillverkning av biologiska läkemedel vilket gör att vi ser goda förutsättningar för ett lyckat och långvarigt samarbete, säger Fredrik Olsson, vd Genovis.

FUJIFILMWako Pure Chemical utvecklar och tillverkar reagens av hög kvalitet för att möta kundernas behov. Bolaget har ett stort nätverk av säljare och lokala representanter som adresserar läkemedels- and biopharmaindustrin i Japan. Därutöver har FUJIFILMWako Pure Chemical lokal representation på marknaderna i Singapore och Taiwan där Genovis produkter också kommer att erbjudas. 

-       Marknaden för biologiska läkemedel expanderar i Japan, speciellt läkemedel baserade på antikroppar. Genovis unika och populära produkter för utveckling av biologiska läkemedel svarar väl på kunders behov. Vårt samarbete med Genovis där vi marknadsför deras produkter inom vårt försäljningsnätverk i Japan, Taiwan och Singapore ger goda möjligheter för tillväxt i båda bolagen, säger Hiroyuki Ito, General Manager, Life Science Development Operations.

Mer om FUJIFILMWako Pure Chemical 

FUJIFILM Wako Pure Chemical utvecklar och tillverkar högkvalitativa reagens som adresserar behoven inom avancerad forskningen däribland specialkemikalier, kliniska reagens för diagnostik samt laboratoriekemikalier. Baserat på bolagets filosofi "Med engagemang för vetenskapens framtid är bolaget engagerat för att skapa källa till lycka för alla människor", kommer FUJIFILM Wako Pure Chemical att bidra till utvecklingen av akademisk forskning, industri och medicinska områden.

For more information, please contact: Fredrik Olsson, CEO, Genovis AB Tel: 0046 (0)46 -101233 fredrik.olsson@genovis.com

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel. Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. 

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, certifiedadvisor@penser.se, tel 08-463 83 00.

Prenumerera

Dokument & länkar