Genovis tecknar samarbetsavtal med Thermo Fisher för utveckling av automatiserade analysmetoder för biologiska läkemedel

Genovis har ingått ett samarbetsavtal med Thermo Fisher Scientific för att utveckla nya metoder för automatiserad provhantering och analys av biologiska läkemedel baserat på kromatografiska och mass-spektrometriska analysmetoder (LC-MS). Samarbetet syftar till att utveckla avancerade arbetsflöden från start till mål för komplexa biologiska läkemedelsmolekyler för att möta det ökade behovet av effektiva, snabba och förenklade kvalitetsanalyser.

Genom att kombinera Genovis unika enzymer och teknologier för provbehandling med Thermo Fishers ledande LC-MS-teknik, syftar samarbetet till att utveckla robusta och automatiserade arbetsflöden för att förenkla analysen av komplexa biologiska läkemedel. Specialister från Genovis kommer att arbeta tillsammans med experter från Thermo Fisher’s Global Customer Solution Centers för att konfigurera hårdvara och mjukvara samt optimera analysinstrument för analys av kritiska kvalitetsattribut (critial quality attributes, CQA), för både forskning, utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel.

-       Vi är mycket nöjda att fortsätta vårt strategiska arbete inriktat mot mer automatiserade analysmetoder tillsammans med Thermo Fisher Scientific, en världsledande leverantör av instrumentering, teknik och förbrukningsvaror för forskning och läkemedelsutveckling. Genom samarbetet kommer vi tillsammans med experter från European Biopharma Customer Solutions Center på Thermo Fisher utveckla nya produkter och arbetsflöden på marknadens kraftfullaste instrument. Vårt mål är att leverera innovativa lösningar för att möta de växande utmaningar som båda företagens kunder inom biopharmaindustrin står inför, säger Fredrik Olsson VD på Genovis.

-       Den globala läkemedelsindustrin övergår i allt större utsträckning till biologiska läkemedel för att förse patienter med effektivare läkemedel. Med biologiska läkemedel ökar den analytiska komplexiteten, säger John Rontree, senior director, global marketing and strategy, pharmaceuticals & biopharmaceuticals, Thermo Fisher Scientificl. - Genom att samarbeta med Genovis vill vi utveckla avancerade helhetslösningar för robust och enkel kvalitetsanalys vid studier av komplexa biologiska läkemedel, och därmed bidra till mer säkra och effektiva biologiska läkemedel.

Genom att kombinera SmartEnzymes™ från Genovis med Thermo Scientific Vanquish Duo UHPLC-system (med Dual LC-arbetsflöde) och Thermo Scientific Chromeleon Chromatography Data System, syftar samarbetet till att utveckla:

  • LC-MS-baserade metoder för analys av O-glykosylering av biologiska originalläkemedel samt jämföra dessa mot biosimilarer.
  • Automatiserade arbetsflöden för CQA-analys av monoklonala antikroppar på subenhetsnivå, genom en kombination av automation, kromatografi och högupplöst massuppspektrometri.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel. Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. 

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, certifiedadvisor@penser.se, tel 08-463 83 00.

Prenumerera

Dokument & länkar